Do Sejmu trafi senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym. Zgodnie z nim prawa do świadczeń nie będzie mieć osoba, która nabyła do nich prawo w wyniku przestępstwa. Nie będzie możliwe także podwyższanie wysokości świadczeń, jeśli zostały one podwyższone na podstawie przestępstwa.
– Zmiana ta spowoduje, że sądy oraz ZUS będą mieć prawo do odmawiania wypłaty świadczeń rodzinnych osobom, które przyczyniły się do śmierci osób ubezpieczonych. Takie przypadki są sporadyczne, ale wyjątkowo bulwersujące. Nowelizacja ta likwiduje lukę prawną – mówi Mieczysław Augustyn, senator PO, który będzie prezentował projekt w czasie dalszych prac.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna