Strona internetowa jako źródło dowodowe

O tym czy można stronę internetową traktować jako swoistego sacrum, które wymaga szczególnych zasad postępowania dowodowego i może być utrwalone jedynie przez biegłego sądowego w skrajnie...

13.08.2011

Dopłata za sukces jest słuszna

W Stanach Zjednoczonych stawki adwokackie są bardzo wysokie i zasadniczo nie są przez klientów kwestionowane. Zazwyczaj zaangażowanie adwokata odbywa się w rozmowie bezpośredniej lub telefonicznej,...

12.08.2011

Dłużniku, nie zapomnij o pokwitowaniu!

Wykonaliśmy swoje zobowiązanie (np. zapłaciliśmy wskazaną w umowie sprzedaży cenę), wierzyciel został zatem zaspokojony. I co dalej? Czy możemy spokojnie korzystać z zakupionej rzeczy w sytuacji, gdy...

08.08.2011

Na lotniskach bezprawnie skanują nasze ciała

Przechodzenie na lotnisku przez skaner nie jest dobrowolne. Wielu pasażerów zgadza się na dokonanie skanowania, ponieważ boją się problemów lub opóźnień, zwłaszcza że najważniejsze jest dla nich...

08.08.2011

Sposoby nawiązania stosunku pracy

Najczęściej podstawą nawiązania stosunku pracy jest umowa o pracę, którą należy zawrzeć na piśmie. Może być ona zawarta na czas nieokreślony, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy....

07.08.2011

Zanim kupimy nasze wymarzone M3

Praktycznie każdy z nas ma w swoim życiu do czynienia z zakupem mieszkania lub innej nieruchomości. Czynności te przeważnie wiążą się z dużym stresem po stronie nabywcy, ponieważ nabycie mieszkania...

07.08.2011

Działalność lecznicza na nowych zasadach

Ponad miesiąc temu weszła w życie znaczna część przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej , która to ustawa zastąpiła m.in. dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 30...

06.08.2011

Stawki godzinowe kancelarii nie są dobre dla biznesu

Stawki godzinowe za usługi prawników są czymś zupełnie nienaturalnym dla przedsiębiorstw. My współpracujemy z różnymi firmami, które świadczą dla nas usługi, ale tam dominuje ryczałt, albo stawka za...

05.08.2011

Kontrole podatkowe nie zawsze po zawiadomieniu

Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli należało do kluczowych instytucji wprowadzonych nowelizacją ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Jednym z priorytetów...

05.08.2011

Polscy prawnicy nie doceniają negocjacji

System prawny w Polsce jest zły i nieefektywny, jest wręcz jednym z najbardziej nieefektywnych w Europie. Im gorzej on działa i im mniej spraw można załatwić w sądzie, tym bardziej potrzebne jest...

04.08.2011

Sposoby rozwiązania stosunku pracy

W zależności od rodzaju podstawy nawiązania stosunku pracy, a także powodu rozwiązania, może być on rozwiązany wskutek: porozumienia stron, wypowiedzenia, oświadczenia jednej ze stron o rozwiązaniu...

04.08.2011

Zmiany na rynku będą sprzyjać większym szpitalom

Po prywatyzacji polskich szpitali będzie mniej, ale za to będą większe i bardziej kompleksowe. - Najbliższy rok będzie dla sektora medycznego rokiem fuzji uważa Łukasz Chmielniak, adwokat i partner...

03.08.2011