Zabezpieczenie spłaty długu (weksel in blanco)

Szczególnym rodzajem weksla jest weksel in blanco (tzw. weksel niezupełny), który w chwili jego wystawienia nie posiada wszystkich elementów weksla, określonych w Prawie wekslowym. W najbardziej...

17.09.2011

RPO: prawnicy pomóżcie mieszkańcom Bytomia

Prof. Irena Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich, apeluje do środowisk prawniczych o pomoc dla mieszkańców Bytomia poszkodowanych na skutek szkód górniczych. Szczególnie potrzebna jest pomoc prawna,...

15.09.2011

Rada Europy i ochrona praw człowieka

Polska, kraj historycznie bardzo doświadczony, stała się w wyniku przemian jednym z przywódców współpracy europejskiej - powiedział sekretarz generalny Rady Europy Thorbjoern Jagland podczas...

15.09.2011

Co mogą służby? - Mogą współpracować z biznesem!

Mogą i powinny współpracować z organizacjami gospodarczymi - mówił Marek Goliszewski, prezes BCC,Marek Goliszewski, inaugurując debatę na ten temat zorganizowaną przez jego organizację oraz Krajową...

15.09.2011

Reklama, czy pomoc w dobrym wyborze?

Według obecnych Zasad Etyki Adwokackiej adwokat może na swojej stronie zamieścić komplet informacji o sobie, swojej kancelarii, wspólnikach a nawet o zasadach ustalania wynagrodzenia. W oficjalnym,...

14.09.2011

Mediacja sądowa - z dużej chmury mały deszcz

Normatywnemu uregulowaniu mediacji w ramach procedur sądowych towarzyszyły znaczne oczekiwania. Optymistycznie nastawieni entuzjaści mediacji oczekiwali zapewne szybkiego i znaczącego, stałego...

14.09.2011

Zwiększone ryzyko dla wierzycieli

Od 1 lipca 2011 roku możliwe jest przekształcenie przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną (wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą) w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością...

14.09.2011

Aplikacje we współpracy z wydziałami prawa

Naszym najważniejszym działaniem powinna być współpraca pomiędzy organizatorami szkolenia aplikanckiego, a wydziałami prawa w całej Polsce - mówił podczas obrad Zjazdu Dziekanów Wydziałów Prawa...

13.09.2011

Prokuratorzy nie chcą oskarżać firm o łamanie kodeksu

Tylko 12 procent skarg składanych przez Państwową Inspekcję do prokuratury na pracodawców kończy się aktem oskarżenia - informuje Anna Tomczyk Główny Inspektor Pracy. Warto zauważyć, że pogorszył się...

13.09.2011

Mediacja sądowa - z dużej chmury mały deszcz

Normatywnemu uregulowaniu mediacji w ramach procedur sądowych towarzyszyły znaczne oczekiwania.Spodziewano sięzmniejszenia liczby postępowań sądowych, skutkującego skróceniem czasu ich trwania. Nic...

12.09.2011

Nie będzie art. 212, będą wyższe odszkodowania

Usunięcie z Kodeksu karnego artykułu 212, pozwalającego na karanie za pomówienie, jest słuszne. Jednak skutkiem ubocznym takiej decyzji będzie lawinowy wzrost liczby i wysokości odszkodowań za...

12.09.2011

Jak zabezpieczyć interes wynajmującego mieszkanie?

Wielu studentów, uczniów, jak również wiele rodzin z powodów finansowych nie decyduje się na zakup mieszkania, tylko na jego najem. Dla wynajmujących jest to oczywiście okazja do uzyskania...

12.09.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski