KE proponuje reformę unijnej polityki azylowej

Komisja Europejska przedstawiła w środę warianty reformy unijnej polityki azylowej. Celem zmian jest bardziej sprawiedliwe rozłożenie między państwa UE ciężarów, związanych z napływem uchodźców.

06.04.2016

Przed TK rozprawa ws. uprawnień komisarzy wyborczych

Trybunał Konstytucyjny - w składzie 11 sędziów - zajmuje się w środę przepisami Kodeksu wyborczego odnoszącymi się do uprawnień komisarzy wyborczych. Jest to pierwsza rozprawa w TK od początku sporu...

06.04.2016

RPO skarży do TK przepisy o równym traktowaniu

Naruszenie zasady równego traktowania ze względu na niepełnosprawność trzeba udowodnić, a takie samo naruszenie ze względu na narodowość jedynie uprawdopodobnić stwierdza rzecznik praw obywatelskich...

06.04.2016