Ustawodawca przyzwyczaja nas, że z początkiem każdego kwartału w życie wchodzą kolejne zmiany podatkowe. Nie inaczej jest i tym razem. Najwięcej zmian dotknie podatników – przede wszystkim przedsiębiorców. Ale nie tylko.

Zmiany w VAT i pakiet e-commerce

W zakresie pakietu e-commerce zmiany obejmują m.in.: likwidację w całej UE zwolnienia z VAT od importu tzw. małych przesyłek o wartości do 22 euro, a także znaczne rozszerzenie zakresu transakcji, które dla celów VAT mogą zostać rozliczone za pomocą uproszczonej procedury One Stop Shop (OSS). Nowe przepisy mają też nałożyć obowiązek poboru i zapłaty VAT na podatników. Zdaniem MF, ułatwi to, poprzez użycie interfejsu elektronicznego (np. internetowej platformy handlowej, portalu, itp.), dokonanie na terytorium UE:

  • sprzedaży towarów importowanych z państw trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro, a także
  • dostawy towarów na rzecz konsumentów.

Czytaj w LEX: Pakiet VAT e-Commerce od 1 lipca 2021 >

Szczególnie interesująca dla przedsiębiorców, prowadzących sklepy internetowe, jest zmiana w zakresie rozliczania VAT od sprzedaży wysyłkowej towarów na rzecz konsumentów z innych krajów unijnych. 

- Do tej pory każde państwo członkowskie miało określony przez siebie próg dla tzw. sprzedaży wysyłkowej, po przekroczeniu którego następował obowiązek rejestracji sprzedawcy dla celów VAT w kraju konsumpcji, co wiązało się dla niego z dodatkowymi obciążeniami, np. obowiązkiem składania deklaracji VAT i prowadzeniem ewidencji VAT zgodnie z lokalnymi wymogami – tłumaczy Malwina Myers, doradca podatkowy, supervisor w Dziale Doradztwa Podatkowego Mazars.

Czytaj w LEX: Księgowość - o czym warto pamiętać w lipcu? >

Ekspertka zwraca także uwagę, że po 1 lipca 2021 r. przedsiębiorcy, dokonujący sprzedaży w systemie wysyłkowym na rzecz konsumentów z krajów UE, będą mieli wybór. Po przekroczeniu progu sprzedaży, ujednoliconego w ramach UE i wynoszącego 10 tys. euro, będą oni mogli zarejestrować się dla celów VAT w kraju, gdzie znajdują się ich konsumenci albo skorzystać z procedury OSS.

Sprawdź w LEX:  Czy system OSS dotyczy tylko sprzedaży towarów (oraz niektórych usług) na rzecz konsumentów, którzy nie mają obowiązku rozliczania WNT?  >

W przypadku wyboru OSS rejestracja na VAT w krajach konsumpcji nie będzie już konieczna. Procedura ta umożliwi bowiem łączne raportowanie wszystkich transakcji wysyłkowych, dokonanych w UE w ramach jednej deklaracji VAT. Jak podkreśla Malwina Myers, warto zainteresować się procedurą OSS, ponieważ upraszcza ona obowiązki dotyczące rozliczeń VAT, a przez to stwarza dla sklepów internetowych atrakcyjną możliwość wkroczenia ze swoimi towarami na inne rynki unijne przy spełnieniu mniejszej liczby formalności niż dotychczas.

Zobacz więcej: Pakiet zmian w VAT z podpisem prezydenta >>

W lipcu zmieniają się również zasady wysyłania jednolitych plików kontrolnych. 30 czerwca zostało opublikowane rozporządzenie w tym zakresie.

Zobacz więcej: Kolejne zmiany w wysyłaniu JPK - jest rozporządzenie >>

 

Kasy online w kolejnych branżach

Od 1 lipca 2021 r. kolejne branże i usługi objęte zostaną obowiązkiem rejestrowania obrotu za pomocą kas fiskalnych online. Urządzenia te przesyłają dane do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Kasy online od lipca muszą posiadać przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi:

  • budowlane,
  • fryzjerskie,
  • kosmetyczne i kosmetologiczne,
  • opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  • prawnicze,
  • związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – usługi wstępu.

Zobacz procedurę w LEX: Czynności podlegające obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kas online >

Co istotne, adwokaci postulowali przesunięcie obowiązku wymiany kas na styczeń 2022 r. - mając nadzieję, że wówczas sytuacja choćby z epidemią, się uspokoi.

Czytaj w LEX: Obowiązek posiadania kas fiskalnych przez adwokatów i radców prawnych w praktyce >

Z kolei Włodzimierz Chróścik, prezes KRRP, wskazywał, że być może warto powrócić do pytania o zasadność objęcia radców prawnych tym obowiązkiem w obecnej formule. Przypominał, że przed 2015 rokiem przepisy zwalniały z obowiązku korzystania z kas fiskalnych, m.in. radców prawnych, którzy nie uzyskali określonego rocznego przychodu z tytułu usług świadczonych na rzecz osób fizycznych (limit wynosił 20 tys. zł).

Zobacz więcej: Adwokaci, radcy ale też lekarze walczą o dodatkowe pół roku na kasy online >>

NRA chce wspierać adwokatów w sprawie kas fiskalnych online >>

Nie każdy prawnik musi mieć kasę fiskalną >>

 

Zmiany w podatku akcyzowym

Od lipca przeróbka samochodu ciężarowego na osobowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Zgodnie z nowymi przepisami, przeróbka samochodu będzie podlegała akcyzie już od lipca 2021 r., podatek trzeba będzie jednak rozliczyć w deklaracji podatkowej i go zapłacić w lipcu przyszłego roku.

Czytaj w LEX: Akcyza 2021 - przewodnik po zmianach >

Na podstawie przepisów przejściowych, regulacje o poborze podatku od przerobionych samochodów wejdą w życie dopiero za rok – 1 lipca 2022 r. Z art. 29 nowelizacji wynika bowiem, że jeżeli dokonanie w pojeździe samochodowym, innym niż samochód osobowy, zarejestrowanym na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy, w tym na samochód osobowy będący samochodem kempingowym, nastąpiło przed dniem 1 lipca 2022 r., obowiązek podatkowy z tytułu dokonania tych zmian konstrukcyjnych powstaje z dniem 1 lipca 2022 r.

Zobacz więcej: Akcyza od przerobionego samochodu już od lipca, ale płatna dopiero za rok >>

 

Adam Bułat, Violetta Konarska-Wrzosek

Sprawdź  

Zmiany w procedurze TAX FREE

1 lipca 2021 r. rusza rejestracja przedsiębiorców do systemu informatycznego TAX FREE na Platformie PUESC.

Zobacz procedurę w LEX: Warunki zwrotu VAT podróżnym >

System zwrotu podatku VAT podróżnym TAX FREE obecnie działa w formie papierowej, od przyszłego roku będzie działał w formie elektronicznej, jednak od 1 stycznia 2022 r. wszyscy sprzedawcy w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym, będą mieli obowiązek wystawiania dokumentów TAX FREE w formie elektronicznej.

Zobacz więcej: Ewidencje dla potrzeb TAX FREE tylko elektronicznie >>

 

Wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze w formie elektronicznej

Lipiec przynosi także zmiany w procedurze egzekucyjnej. Od 1 lipca 2021 r. wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze będą przekazywane do urzędu skarbowego drogą elektroniczną. Dla wierzycieli oznacza to przyspieszenie wysyłki tych dokumentów do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i skrócenie czasu na rozpoczęcie egzekucji.

Uruchomienie systemu teleinformatycznego wyeliminuje tytuły wykonawcze w formie papierowej. Przyspieszy również przesyłanie korespondencji przez wierzycieli do naczelników urzędów skarbowych jako organów egzekucyjnych KAS i skróci czas do wszczęcia egzekucji.

Zobacz więcej: Od lipca wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze będą przekazywane do urzędu skarbowego drogą elektroniczną >>

 

Wpisy do KRS online

Od lipca wpisy do KRS będą przyjmowane niemal wyłącznie w formie online. Postępowanie powinno znacznie przyśpieszyć, a i możliwość błędu we wniosku będzie zminimalizowana. Informatyzacja to kolejny krok - po wprowadzeniu konieczności składania sprawozdań finansowych online czy zakładaniu w ten sposób samej spółki – w cyfryzacji biurokratycznego życia przedsiębiorcy.

Czytaj w LEX: Kalendarz najważniejszych zmian w podatkach w 2021 r. >

– Najważniejszą zmianą w przepisach, która dotyczyć będzie wszystkich przedsiębiorców, jest wprowadzenie obligatoryjnego elektronicznego postępowanie rejestrowego – tłumaczy Maciej Oniszczuk z kancelarii Oniszczuk & Associates. Natomiast dobrowolnie z tego rozwiązania będą mogły skorzystać stowarzyszenia, organizacje społeczne, fundacje czy publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

Zobacz w LEX: Przechowywanie dokumentów w formie elektronicznej - szkolenie online >

Ministerstwo Sprawiedliwości szacuje, że od lipca około 85 proc. wpisów do KRS będzie dokonywanych przez internet.

Zobacz więcej: Wpisy do KRS online - sądy i przedsiębiorcy oszczędzą papier i czas >>

 

Prosta spółka akcyjna

1 lipca weszła także w życie nowelizacja  kodeksu spółek handlowych. Wprowadziła ona nowy typ spółki kapitałowej – prostą spółkę akcyjną (PSA). Ma to być prosta, innowacyjna, odformalizowana forma prowadzenia działalności, idealna dla startupów. Tymczasem wielu prawników uważa, że jest ona klasycznym przykładem przerostu formy nad treścią i to co ma być z założenia proste, raczej będzie skomplikowane. Z nowych przepisów wynika, że PSA, w przeciwieństwie do spółki z o.o. oraz spółki akcyjnej, nie będzie posiadała kapitału zakładowego, ale kapitał akcyjny, który powinien wynosić co najmniej 1 złotych.

Zobacz również: Prostą spółkę akcyjną nie tak prosto będzie założyć >>

 

Spore zmiany dla notariuszy

1 lipca system Centralnego Rejestru Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) został połączony z Krajowym Rejestrem Sądowym.

Czytaj w LEX: Elektroniczne wypisy i wyciągi z aktów notarialnych >

Jak wyjaśnia Prawo.pl Lech Borzemski, prezes Krajowej Rady Notarialnej, od tego dnia wypis aktu notarialnego, np. umowa spółki, która ma być zarejestrowana, nie będzie już przekazywany do sądu w postaci papierowej. Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych zostało uruchomione w 2018 roku. Są w nim gromadzone i przechowywane elektroniczne wypisy aktów notarialnych, które zawierają w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - czyli te dotyczące przedsiębiorców, stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz fundacji, jak również niewypłacalnych dłużników. Notariusze szykują się także do prostej spółki akcyjnej. Będą bowiem mogli prowadzić rejestr akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej, podobnie jak biura maklerskie.

Zobacz więcej: Od 1 lipca rejestr notarialny łączy się z sądowym >>

 

Obowiązkowa rejestracja kominka i kozy

1 lipca samorządy przejmują obsługę i wprowadzanie danych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Do bazy mają trafić informacje o sposobach ogrzewania domów i innych budynków - trzeba będzie zgłaszać kominek, a nawet "kozę". Taki obowiązek, który nakłada znowelizowana ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Cel jest szczytny - opracowanie strategii i poprawa działań, która mają poprawić jakość powietrza. A do tego potrzebne jest pozyskanie rzetelnych i weryfikowalnych informacji na temat tego, czym Polacy ogrzewają swoje domy i jaki stosują opał.  

Zobacz więcej: Od 1 lipca gminy mają spisywać źródła ciepła w domach >>