Chodzi o projekt rozporządzenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej w sprawie ewidencji prowadzonej w systemie TAX FREE. Konieczność jego wydania wynika z art. 109 ust. 15 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w związku z rozwiązaniami wprowadzonymi ustawą z 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2419).

 

TAX FREE w formie elektronicznej

Sprzedawcy uczestniczący w systemie TAX FREE będą musieli prowadzić ewidencje w formie elektronicznej. W tym celu skorzystają z krajowego systemu teleinformatycznego, który służy do obsługi dokumentów będących podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (w elektronicznym systemie TAX FREE na platformie PUESC).

Zobacz procedurę w LEX: Warunki zwrotu VAT podróżnym >

Projektowane rozporządzenie określa elementy, które powinna zawierać ewidencja prowadzona przez sprzedawcę w elektronicznym systemie TAX FREE zamieszczonym na platformie PUESC. Wpisom w ewidencji podlegać będą dane o sprzedaży towarów dokonanych przez sprzedawcę podróżnym zawarte w wystawionych w elektronicznych systemie TAX FREE dokumentach TAX FREE oraz dane o wysokości zwrotu podatku VAT wypłaconego podróżnym przez sprzedawcę.

Zobacz również: NIK: System Tax Free do poprawy >>

Wkrótce duże zmiany w VAT >>

 

W nowej ewidencji będą wszystkie dokumenty

Jak wynika z projektu, elektroniczna ewidencja prowadzona w systemie TAX FREE będzie stanowiła kompletny rejestr wszystkich wystawionych przez sprzedawcę dokumentów TAX FREE, uzupełniany przez sprzedawcę o dane dotyczące wysokości zwrotu podatku VAT wypłaconego podróżnym oraz, w przypadku wywozu przez podróżnego towarów zakupionych u danego sprzedawcy przez inne niż polskie przejścia graniczne, również o dane dotyczące potwierdzenia wywozu tych towarów.

 

Poznaj TAX Alert – przełomowe rozwiązanie dla biur rachunkowych i kancelarii podatkowych!

Dzięki TAX Alert szybko przygotujesz i wyślesz swoim klientom biuletyn o zmianach w prawie i podatkach >>

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r., i jest to data skorelowana z datą wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe, wprowadzającej zmiany w przepisach regulujących system zwrotu podatku VAT podróżnym.

Czytaj w LEX:

Procedury szczególne w podatku od towarów i usług - zwrot podatku podróżnym >

Brexit. Należności celno-podatkowe podróżnych od 1 stycznia 2021 >