Nowelizacja przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym przekładana była kilka razy. Ostatecznym terminem miał być 1 marca 2021 roku, ale urzędnicy wytłumaczyli się problemami związanymi z epidemią COVID-19 i zmiany wejdą w życie dopiero od 1 lipca 2021 roku.

– Najważniejszą zmianą w przepisach, która dotyczyć będzie wszystkich przedsiębiorców, jest wprowadzenie obligatoryjnego elektronicznego postępowanie rejestrowego – tłumaczy Maciej Oniszczuk z kancelarii Oniszczuk & Associates. Natomiast dobrowolnie z tego rozwiązania będą mogły skorzystać stowarzyszenia, organizacje społeczne, fundacje czy publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

Ministerstwo Sprawiedliwości szacuje, że od lipca około 85 proc. wpisów do KRS będzie dokonywanych przez internet.

Będzie znacznie szybciej i bez błędów

Informatyzacja systemu KRS to kolejny krok - po wprowadzeniu konieczności składania sprawozdań finansowych online czy zakładaniu w ten sposób samej spółki – w cyfryzacji biurokratycznego życia przedsiębiorcy.

- Podstawowym celem informatyzacji postępowania rejestrowego przed Krajowym Rejestrem Sądowym jest przyspieszenie rozpoznawania spraw. Dodatkowo, składanie wniosków za pośrednictwem portalu teleinformatycznego ma zminimalizować możliwość popełnienia błędu, co powinno ułatwić przedsiębiorcom proces rejestracji. Z całą pewnością zwiększenie efektywności sądów rejestrowych jest dobrym kierunkiem zmian, który wpłynie na poprawę bezpieczeństwa obrotu gospodarczego  – ocenia Klaudia Wasiak, z kancelarii RK Legal.

Łatwiej będzie też osobom prowadzącym działalność gospodarczą. - Przedsiębiorca nie będzie musiał wypełniać dziesiątek pól w formularzach, które teraz będą uzupełniane automatycznie, niepotrzebne będzie też drukowanie dokumentów. Sądy też nie będą już musiały przepisywać danych z jednego pisma do drugiego, wydawać papierowych orzeczeń i wysyłać ich w tradycyjny sposób – mówi Maciej Oniszczuk.

 


 

Elektroniczne decyzje

Zamiast tego decyzje dotyczące rejestru przedsiębiorców będą wydawane przez sądy w postaci dokumentów elektronicznych, które będą podpisane w sposób kwalifikowany oraz doręczane na konta użytkownika w Portalu Rejestrów Sądowych. Przedsiębiorca w każdej chwili będzie mógł sprawdzić czy decyzja już zapadła. Będzie mógł też zapisać się do newslettera, który powiadomi go, że na portalu czeka na niego nowa wiadomość.

Procedura przyspieszy też jeszcze z jednego powodu. Sądy nie będą odsyłać wniosków ze względu na brak należnej opłaty.  – Płatność trzeba będzie bowiem przeprowadzić od razu poprzez bankowość internetową. Bez tego wnioskodawca nie będzie mógł skutecznie złożyć wniosku do odpowiedniego sądu rejestrowego – dodaje Maciej Oniszczuk.

Uwaga na załączniki

Prawnicy ostrzegają jednak, że są też pułapki. Do elektronicznego wpisu do KRS wnioskodawca będzie mógł wprowadzać załączniki, które później będą jawne. Dlatego tak ważne jest, żeby zwracać uwagę czy nie dodaje się więcej niż należy i wraz z wymaganym dokumentem w ramach wpisu nie załącza się czegoś co np. jest tajemnicą przedsiębiorstwa.

- Aby można było skorzystać z usługi konieczne będzie posiadanie profilu zaufanego E-PUAP lub podpisu kwalifikowanego. Wykorzystane ma zostać także Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, aby nie było konieczności dołączania do wniosków aktów notarialnych – tłumaczy radca prawny Piotr Rola.

Portal KRS będzie prowadzony tylko w języku polskim, a to już może być utrudnieniem dla przedsiębiorców zagranicznych.

Papier jednak nie zostanie całkowicie wykluczony, bo nowelizacja zakłada wydawanie dokumentów, odpisów czy kopii również w tradycyjny sposób. Przedsiębiorca będzie mógł wybrać to jak będzie chciał otrzymać pismo. Jeśli w sposób elektroniczny to będzie ono dostępne za pomocą systemu. Natomiast jeśli zdecyduje się na papierową wersję, to najpierw będzie trzeba sporządzić elektroniczny wniosek, opłacić go i dopiero udać się do sądu po dokument. Co ważne w siedzibie sądu nie będzie można otrzymać odpisu czy kopii w wersji elektronicznej na nośniku (np. na pendrive), a tylko i wyłącznie w formie papierowej.