W piątek debata o sytuacji sądownictwa

Sytuacja Sądownictwa w Polsce i w Europie - to temat zaplanowanej na najbliższy piątek przez Krajową Radę Sądownictwa i Sąd Najwyższy debaty z udziałem prof. Koena Lenaertsa, prezesa Trybunału...

30.05.2016

Stępień: zasada 2/3 to zabójstwo Trybunału

Dyskusja wokół sytuacji Trybunału Konstytucyjnego koncentruje się na zasadach wyboru sędziów, a tymczasem najbardziej niebezpiecznym z proponowanych rozwiązań jest ustalenie większości 2/3 dla...

30.05.2016

MS chce surowszych kar za przestępstwa

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad kompleksową zmianą Kodeksu karnego. Najwyższa kara ma wynosić 30 lat, a skazani na bezwzględne dożywocie nigdy nie opuszczą więzienia.

30.05.2016

Trzydzieści lat temu TK wydał pierwsze orzeczenie

28 maja 1986 roku, Trybunał Konstytucyjny rozpatrzył wniosek Rady Narodowej Wrocławia na rozporządzenie Rady Ministrów o podwyżce czynszu dla osób, które wykupiły swoje mieszkania. TK stwierdził, że...

28.05.2016

Rozpoczął się Tydzień Konstytucyjny w gimnazjach

260 prawników z całej Polski poprowadzi zajęcia w 205 szkołach w ramach organizowanego przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy w dniach 28 maja 4 czerwca w szkołach gimnazjalnych Tygodnia...

28.05.2016

Nowy szef chce szerzej otworzyć archiwa państwowe

Gromadzenie i udostępnianie zasobów archiwalnych w postaci elektronicznej, większa otwartość i promowanie Archiwów w sieci i mediach społecznościowych to - zdaniem nowego Naczelnego Dyrektora...

28.05.2016

UE tworzy nowe ramy prawne dla Europolu

Dostosowanie dotychczas obowiązujących ram prawnych Europolu do wymogów Traktatu z Lizbony oraz wprowadzenie trybu kontroli działań Europolu ze strony Parlamentu Europejskiego wraz z parlamentami...

28.05.2016

Nowe pouczenia przy egzekucji w administracji

Dokumenty wykorzystywane w egzekucji należności pieniężnych zostaną dostosowane do nowego brzmienia ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zmieni się treść pouczeń dotyczących czynności...

27.05.2016

Absolwenci Harvardu apelują o szacunek dla prawa

Bezprawny i ostentacyjny atak na polski sąd konstytucyjny narusza ideały, na rzecz których pracowało wiele pokoleń - stwierdza w oświadczeniu grupa polskich prawników, absolwentów amerykańskiego...

27.05.2016

KE pozwała Polskę do ETS ws. depozytów bankowych

Komisja Europejska pozwała w czwartek Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE za niewdrożenie dyrektywy w sprawie systemów gwarancji depozytów z 2014 roku, która wzmacnia ochronę deponentów. Termin...

27.05.2016

Aplikant po KSSiP od razu zostanie asesorem

Aplikanci Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury po zdanym egzaminie od razu dostaną etat w sądzie. Taką zmianę w przepisach przygotowuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

27.05.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski