Dotychczasowe powołania na stanowiska prezesów Sądu Najwyższego wygasły z dniem 28 sierpnia br. na mocy ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym, którą wprowadzono kadencyjność stanowiska Prezesa Sądu Najwyższego.
Dzisiaj zostaną powołani prezesi  Izby Cywilnej, Izby Karnej, Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych oraz Izby Wojskowej.

Więcej>>Prezesi izb Sądu Najwyższego przechodzą w stan spoczynku