Odwołanie darowizny mieszkania oznacza jego nabycie

Osoba, która odwoła darowiznę mieszkania, musi się liczyć z tym, że to równoznaczne z ponownym jego nabyciem, co oznacza, iż może sprzedać ten sam lokal bez podatku dopiero po pięciu latach - wynika...

29.10.2011

Polska prezydencja promuje europejskie umowy

Europejskie Prawo Umów, dyrektywa o karach za manipulacje rynkowe i wykorzystywanie informacji poufnych oraz dyrektywa ustanawiająca minimalne normy w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar...

29.10.2011

ETS: prawnik na etacie nie może reprezentować strony

Prawnicy

Sąd Unii Europejskiej wydał 23 maja 2011r. postanowienie o niedopuszczalności skargi, w której polski urząd reprezentowany był przez pełnomocników zatrudnionych w nim na etatach. Polski rząd odwołał...

28.10.2011

Rząd zapowiada likwidację trzynastek w urzędach

Rada Służby Cywilnej postuluje likwidację trzynastek i innych stałych dodatków do pensji. Uważa też, że wynagrodzenie pracowników administracji publicznej powinno zależeć od efektywności i jakości...

28.10.2011

Rodowicz powinna mieć zgodę wdowy

Przy produkcji teledysków każde zapożyczenie fragmentów filmu wymaga zgody jego twórców stwierdził Sąd Apelacyjny w Warszawie, przyznając 37 tys. zł odszkodowania wdowie po Januszu Przymanowskim. -...

28.10.2011

Kontrola podatkowa - nowe wzory formularzy

W związku z nowelizacją ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników należy dokonać zmiany we wzorze formularza zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej i wzorze...

28.10.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski