Szefowie samorządów zawodów zaufania publicznego są zaniepokojeni "mającym ściśle polityczne podłoże, dyskredytowaniem samorządów". Przypominają o swej konstytucyjnej niezależności od władz państwowych i gwarancjach samodzielnego sprawowania pieczy nad wykonywaniem ich zawodów.

Dokument sygnowany przez szefów tych samorządów powstał podczas spotkania zorganizowanego w środę 12 września br. Jego uczestnicy podkreślili, że kierują się "poczuciem odpowiedzialności za utrzymanie właściwego, merytorycznego poziomu debaty publicznej". "Samorządy zawodów zaufania publicznego współtworzą w sposób istotny praworządną, demokratyczną, obywatelską i sprawiedliwą Polskę, opartą o model zdecentralizowanego państwa, realizującą zasadę samorządności obywateli, w tym samorządności inteligencji wykonującej te zawody" - czytamy w oświadczeniu. 

Szefowie samorządów zaufania publicznego skierowali do szefów partii i komitetów wyborczych, uczestniczących w kampanii przed wyborami do parlamentu, pytania o najistotniejsze ich zdaniem kwestie. "Dotyczą one problemów wymagających podjęcia bądź zintensyfikowania działań osób i instytucji mających realny wpływ na kształtowanie rzeczywistości w Polsce" - podkreślono w uchwale. Pytania dotyczą m.in.: decentralizacji państwa i zakresu kontroli nad samorządami zawodowymi, gwarancji przejrzystych i uczciwych reguł działalności gospodarczej i relacji między gospodarką a polityką, zakresu gwarancji opieki zdrowotnej i finansowania ochrony zdrowia, wzrost wynagrodzenia sfery budżetowej, poprawy atrakcyjności zawodów medycznych, by wstrzymać emigrację pracowników służby zdrowia, sposobów zapewnienia obywatelom równości wobec prawa i wolnego dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz pomocy prawnej dla niezamożnych.

Do spotkania doszło z inicjatywy prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Stanisława Rymara. Uczestniczyli w nim reprezentanci samorządów: adwokatów, architektów, aptekarzy, biegłych rewidentów, inżynierów budownictwa, diagnostów laboratoryjnych, doradców podatkowych, komorników, lekarzy, dentystów, notariuszy, pielęgniarek, położnych, psychologów, radców prawnych, rzeczników patentowych, urbanistów, lekarzy weterynarii. Członkami tych samorządów i korporacji zawodowych jest około 600 tys osób.

(Źródło: KW)