11 września ruszył kolejny cykl audycji realizowanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wspólnie z Programem I Polskiego Radia. Audycje poświęcone klauzulom niedozwolonym w umowach będą emitowane przez pięć kolejnych tygodni, w każdy wtorek tuż po godzinie 1200.

Podpisując umowę np. z bankiem, biurem podróży czy deweloperem najczęściej otrzymujemy od przedsiębiorcy gotowy wzorzec. Nasza decyzja ograniczona jest do wyrażenia zgody i złożenia podpisu albo rezygnacji z jej zawarcia. Praktyka Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pokazuje, że w takich przypadkach przedsiębiorcy często wykorzystują swoją silniejszą pozycję i umieszczają w umowach klauzule niedozwolone, czyli postanowienia, które kształtują prawa i obowiązki konsumentów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszający ich interesy.

Cykl ma charakter informacyjno-poradnikowy i skierowany będzie do szerokiego grona odbiorców - zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. Eksperci UOKiK oraz przedstawiciele innych instytucji wyjaśnią słuchaczom m.in. co to jest klauzula niedozwolona i w jaki sposób konsument może bronić się przed nieuczciwymi działaniami przedsiębiorców.

Kolejne audycje będą poświęcone omówieniu klauzul niedozwolonych w następujących branżach:

  • 18 września - Usługi turystyczne
  • 25 września - Deweloperzy
  • 2 października - Telefonia komórkowa
  • 9 października - Kredyty
  • 16 października - Szkoły wyższe

Źródło - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta