Proces Czuma - "Polityka": nepotyzm w MS?

Było formą nepotyzmu przyjęcie przez ministra sprawiedliwości Andrzeja Czumę syna na stanowisko doradcy, nawet jeśli był to doradca społeczny - oświadczyła w poniedziałek w sądzie dziennikarka Janina...

19.09.2011

ETS: zakaz zbliżania się nawet wbrew woli ofiary

We wszystkich sprawach dotyczących przemocy domowej może być stosowany obligatoryjny zakaz zbliżania się. Nawet jeżeli ofiara zamierza ponownie wspólnie zamieszkać ze sprawcą przemocy stwierdził...

19.09.2011

Dziekani wydziałów prawa w obronie kolegi z UMCS

Dziekani wydziałówprawa z całej Polski przyjęli wspólne stanowisko. Mówi ono: władze UMCS łamią prawo, zwalniając dziekana przed upływem kadencji. Uczelnia odmawia komentarza.

18.09.2011

Plac Joanny Agackiej-Indeckiej w Łodzi

Prawnicy

Od godz. 11.45 w niedzielę 18 września br. plac przy Sądzie Apelacyjnym w Łodzi (od strony ul. Uniwersyteckiej) nosi imię adw. Joanny Agackiej-Indeckiej tragicznie zmarłej w katastrofie lotniczej pod...

18.09.2011

SN: prawo do prywatności nie dla wszystkich takie samo

Zadłużenie wobec osób fizycznych może być uznane za należące do sfery prywatności, a tym samym publiczne ich ujawnianie stanowi naruszenie dobra osobistego. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w...

18.09.2011

Australia: trzy opcje płci w paszportach

Rząd Australii ogłosił, w ramach walki z dyskryminacją na tle orientacji seksualnej, że pozycja "płeć" w paszportach będzie teraz miała trzy opcje: męska, żeńska i nieokreślona....

18.09.2011

Uchwała SN: awans poziomy – stawki dotychczasowe

Zniesienie awansów poziomych w sądownictwie w 2009 roku spowodowało, że sędziowie sądów okręgowych pracujący w sądach rejonowych zachowali dotychczasowe uposażenie. Nawet jeśli ich wnioski były...

18.09.2011

UOKiK: kablówka z bezprawnymi zapisami w regulaminie

Ograniczenie praw odbiorców telewizji kablowej poprzez umieszczanie w regulaminie bezprawnych zapisów to jedna z praktyk spółki Vectra, którą zakwestionowała Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i...

17.09.2011