W 2007 r. gospodarka i przedsiębiorstwa rozwijały się dynamicznie, mimo iż nie mogły liczyć ani na rząd, ani na Sejm. Jednak w długim okresie bez systemowych działań wspierających rozwój przedsiębiorstw gospodarka nie ma szans na utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu. W swoim expose Premier Donald Tusk takie zmiany zapowiedział. Czy po 100 dniach jego rządu widać ich realizację? Czy po 100 dniach rządów nowej koalicji można dostrzec działania, które potwierdzają nadejście nowego klimatu dla gospodarki? Przypomnijmy, że premier obiecał m.in. zmianę prawa, które utrudnia działalność gospodarczą, stopniowe obniżanie podatków i innych danin publicznych, radykalne uproszczenie prawa podatkowego i systemu poboru składek ZUS, ograniczenie wzrostu długu publicznego (doprowadzenie budżetu w ciągu kilku lat do równowagi), prywatyzację, skuteczniejsze wykorzystanie funduszy unijnych, dokończenie reformy emerytalnej, jawny i otwarty nabór do zarządów i rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, wspieranie innowacyjności.

Warunki dla działalności gospodarczej

Rząd przygotował projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej umożliwiający zawieszanie działalności gospodarczej, a także rozszerzający instytucję wiążącej interpretacji o składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Według PKPP Lewiatan brakuje w nim natomiast zmian dotyczących kontroli i możliwości uwzględniania kosztów poniesionych przez przedsiębiorcę przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Rząd przygotował również projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości, który przewiduje podniesienie z 800 tys. euro do 1,2 mln euro progu przychodów netto, do którego przedsiębiorca prowadzi uproszczoną rachunkowość. Trwają też rządowe prace nad nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych zakładającą obniżenie kapitału podstawowego dla spółek akcyjnych z 500 tys. zł do 250 tys. zł, a dla spółek z o.o. z 50 tys. zł do 25 tys. zł.

Z punktu widzenia swobody działalności gospodarczej ważna jest też zapowiedź zmiany rozporządzenia w sprawie „złotej akcji” i ograniczenie liczby spółek strategicznych.
Jeśli chodzi o prywatyzację, oczekujemy spełnienia zapowiedzi Ministra Skarbu Państwa, że program prywatyzacji zostanie przedstawiony w marcu - powiedziała Małgorzata Krzysztoszek z PKPP Lewiatan.&