Analiza sieci społecznych w praktyce HR

Ubezpieczenia społeczne HR

Analiza sieci społecznych jest sprawdzonym narzędziem poprawy efektywności pracy zespołu. Eksperci udowadniają, że tam, gdzie brak pracownikom kompetencji, sprawdzają się odpowiednio funkcjonujące...

12.09.2011

Nowe normy zharmonizowane

BHP

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w obwieszczeniu z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (M.P. Nr 76, poz. 746), opublikował wykaz 3982 Polskich Norm zharmonizowanych...

12.09.2011

Złagodzone wymogi dla firmowych palarni

HR

Pomieszczenie, ktre firmy przeznaczą na palarnie dla pracownikw nie będzie już musiało spełniać wygrowanych norm technicznych. To umożliwi pracodawcom wskazywanie dowolnego miejsca w firmie, w ktrym...

07.09.2011

Palarnie

BHP

Obowiązek zapewnienia pracownikom odpowiednich pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wynika wprost z art. 233 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz....

07.09.2011