Nowelizacją kodeksu pracy zakazano pracy w święta w placówkach handlowych . Może być ona jednak dozwolona jeśli są one konieczne ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności. Departament Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia, że art. 151 (9a) k. p., oznacza zakaz pracy w święta we wszystkich placówkach handlowych dla pracowników niezależnie od podstawy zatrudnienia, a więc na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Zakaz dotyczy niezależnie od tego, na jakim stanowisku pracownik jest zatrudniony. Ministerstwo podkreśla, że zakaz nie dotyczy otwarcia placówek handlowych w święta. Nie ma przeszkód do wykonywania pracy przez ich właścicieli lub osoby pracujące na umowy cywilne. Departament uważa, że wprowadzona zmiana nie wymaga zdefiniowania pojęcia „placówki handlowej”, ponieważ nadal powinna ona być rozumiana tak jak do tej pory. Do wykładni można posługiwać się posiłkowo Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) oraz wyjaśnieniami w słownikach języka polskiego. Przydatne może być także orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Sądu Najwyższego.