Pracownik powinien śledzić swoje ZUS RMUA

W tym roku płatnicy po raz pierwszy wystawili swoim pracownikom zbiorczą informację o należnych składkach przekazanych do ZUS. Obejmuje ona cały poprzedni rok w rozbiciu na poszczególne miesiące.

25.03.2013

Kobiety migrantki są dyskryminowane podwójnie

Sytuacja migrantek jest podwójnie trudna; doświadczają dyskryminacji na rynku pracy, wykonując pracę poniżej kwalifikacji, a jako kobiety znacznie częściej narażone są na przemoc - mówiły...

22.03.2013

MZ planuje reformę NFZ; eksperci podzieleni w ocenach

Likwidacja centrali NFZ, przekazanie większych kompetencji wojewódzkim funduszom i powołanie nowego Urzędu Ubezpieczeń Zdrowotnych - to niektóre założenia do planowanej reformy NFZ. Eksperci są...

22.03.2013

Lewiatan: zrezygnujmy z doby pracowniczej

Obecna definicja doby pracowniczej utrudnia racjonalną organizację czasu pracy. W efekcie pracodawcy ponoszą duże koszty i nie zgadzają się na ustalenie ruchomego czasu pracy, na czym z kolei bardzo...

22.03.2013

Zakupy najlepsze w czasie pracy

Zakupy w sieci zrobiło, choć raz, już ponad 70 proc. osób korzystających w Polsce z Internetu. Najczęściej dokonywane są w czasie pracy informuje Rzeczpospolita.

22.03.2013

Emerytura przez 10 lat, a może dożywotnio?

Ubezpieczenia społeczne

Gazeta Wyborcza dotarła do propozycji modelu wypłat emerytur z otwartych funduszy emerytalnych, przygotowanego przez Izbę Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych.

22.03.2013

Dobry wizerunek na trudne czasy

Praktyka pokazuje, że pozyskanie pracowników w trudnych czasach bywa niezwykle czasochłonne oraz może wymagać dodatkowych narzędzi i zabiegów rekrutacyjnych. Taki stan rzeczy jest domeną rekrutacji...

22.03.2013

W kopalni ZG Rudna zakończyła się wizja lokalna

BHP

Wstrząs w kopalni ZG Rudna w Polkowicach (Dolnośląskie) spowodował, że w miejscu wydobycia jest półkilometrowe rumowisko; zniszczonych zostało kilka maszyn górniczych - to pierwsze ustalenia po...

21.03.2013

Szkolnictwo wyższe: Polska a świat

Jeszcze kilkanaście lat temu studia wyższe były synonimem prestiżu i gwarancją dobrze płatnej pracy. Współcześnie wiele się zmieniło.

21.03.2013

MSW: renty policyjne i wojskowe w konsultacjach

Ubezpieczenia społeczne

Do 3 kwietnia br. potrwają konsultacje międzyresortowe, a do 18 kwietnia br. konsultacje ze związkami zawodowymi służb mundurowych, dotyczące projektu ustawy przygotowanego przez MSW. Projekt...

21.03.2013