W oczekiwaniu na unijne miliardy

Samorząd terytorialny

Odwlekanie startu programów unijnych to straty dla firm i regionów alarmuje Rzeczpospolita.

25.11.2014

Rachunek kosztów cyklu życia jako podstawa oceny ofert

Zamówienia publiczne

Ocena ofert z punktu widzenia kosztu, jaki ma być poniesiony w związku z korzystaniem z przedmiotu zamówienia, może odbywać się przy wykorzystaniu metod oceny efektywności kosztowej, takich jak...

25.11.2014

Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego

Zamówienia publiczne

Jednym z zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną jest planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy oraz finansowanie oświetlenia ulic,...

25.11.2014

Podkarpackie: 12 protestów wyborczych wpłynęło do sądów

Samorząd terytorialny

Do czterech sądów okręgowych na terenie woj. podkarpackiego do godzin popołudniowych w poniedziałek wpłynęło łącznie 12 protestów wyborczych. Większość z nich została złożona przez lokalne komitety...

24.11.2014

Siedem protestów wyborczych w Płocku i trzy w Radomiu

Samorząd terytorialny

Siedem protestów wyborczych, związanych z przebiegiem głosowania w wyborach samorządowych, wpłynęło w poniedziałek do Sądu Okręgowego w Płocku. Do sądu w Radomiu zostały złożone trzy takie protesty.

24.11.2014

Do gdańskiego sądu trafił pierwszy protest wyborczy

Samorząd terytorialny

Do gdańskiego sądu okręgowego wpłynął w poniedziałek jeden protest wyborczy, w którym prywatna osoba informuje o nieprawidłowościach w pracy dwóch komisji wyborczych i na tej podstawie domaga się...

24.11.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski