35 prokuratorów obejmuje kadencyjne stanowiska

Prawnicy

We wtorek 1 lipca br. w siedzibie Prokuratury Generalnej w Warszawie, odbyła się uroczystość wręczenia aktów powołania na kadencyjne stanowiska w prokuraturach rejonowych i okręgowych.

02.07.2014

Hogan Lovells doradzał przy obligacjach dla PKP

Rynek

Warszawskie biuro kancelarii Hogan Lovells doradzało Bankowi Gospodarstwa Krajowego przy niepublicznej emisji zabezpieczonych obligacji średnioterminowych, które będą emitowane przez PKP Polskie...

02.07.2014

MS: państwa nie stać na podwyżkę dla biegłych

Podniesienie stawek wynagrodzenia biegłych spowodowałoby istotne skutki dla finansów publicznych i dlatego nie jest możliwe w obecnej trudnej sytuacji budżetowej państwa - wyjasnił resort...

02.07.2014

Nowe przepisy ograniczą konflikty interesów w sporcie

Członek zarządu polskiego związku sportowego nie będzie mógł mieć więcej niż 10 proc. udziałów lub akcji w spółce kapitałowej, której działalność łączy się z działalnością statutową związku. Taką...

02.07.2014

Prokuratura postawiła zarzuty b. prezydentowi Francji

Paryska prokuratura wszczęła formalne postępowanie przeciwko byłemu prezydentowi Francji Nicolasowi Sarkozy'emu w związku z postawionymi mu zarzutami korupcji, niezgodnego z prawem używania wpływów i...

02.07.2014

Apel u uregulowanie statusu bezpaństwowców w UE

Obecnie w Europie żyje około 600 tys. bezpaństwowców, w tym wielu migrantów tkwiących w prawnej próżni. Europejska Sieć na rzecz Bezpaństwowców zbiera podpisy pod petycją, wzywającą przywódców państw...

02.07.2014

Polański chce od Polski listu żelaznego

Romam Polański chce kolejny swój film realizować w Polsce. Oczekuje jednak, że polskie władze wystawią dokument zapewniający, że nie zostanie on wydany do USA, gdzie jest wciąż ścigany....

02.07.2014