Przepisy podatkowej części Polskiego Ładu czekają na podpis prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw. Wejdą w życie już 1 stycznia przyszłego roku. Jednym z nowych rozwiązań jest ulga na CSR.

Czytaj w LEX: Zmiany podatkowe w ramach Polskiego Ładu >

 

Czym jest CSR?

CSR (ang. Corporate Social Responsibility, pol. społeczna odpowiedzialność biznesu) po raz pierwszy została uznana za wartość godną ochrony i wsparcia prawa podatkowego. Jak wyjaśnia w rozmowie z Prawo.pl dr Marcin Stupak, adwokat w kancelarii COGENTS Skibicki Dończyk adwokaci, CSR jest koncepcją, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w budowaniu strategii rozwoju i komunikacji powinny uwzględnić interes społeczny, ochronę środowiska oraz relacje z różnymi grupami interesariuszy.

Czytaj w LEX: Polski Ład - zmiany w podatkach >

Na świecie nie jest to nowa koncepcja. Sięga ona bowiem początków XX wieku, kiedy to przedsiębiorstwa uznały, iż skoro uczestniczą w procesie wyczerpywania zasobów naturalnych i zanieczyszczenia środowiska, powinny również dokładać starań i środków do ograniczenia skutków tych negatywnych zjawisk. Wydatki te powinny być traktowane w pierwszej kolejności jako inwestycja, a dopiero w drugiej kolejności jako koszt przedsiębiorstwa. Ustawodawca postanowił wyjść przedsiębiorcom naprzeciw i pozwolił na zaliczenie tego typu wydatków jako kosztów uzyskania przychodu. Okazuje się jednak, że w dość ograniczonym zakresie.

Czytaj w LEX: Księgowość - o czym warto pamiętać w listopadzie? >

Dr Marcin Stupak zaznacza, że polski ustawodawca CSR rozumie bardzo wąsko: wyłącznie jako wspieranie działalności sportowej, kulturowej oraz nauki i szkolnictwa wyższego. Wsparcie udzielone na rzecz fundacji lub organizacji pozarządowych funkcjonujących w innych niż wymienione powyżej obszary nie będzie więc korzystać z preferencji podatkowych.

Zobacz więcej: MF szykuje ulgę dla wspierających sport, kulturę i edukację >>

 

Ulga będzie, ale jej zastosowanie mocno ograniczone

Z odliczenia skorzystają podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, z której dochody opodatkowane są na ogólnych zasadach według skali podatkowej lub według 19-proc. stawki podatku. Jak wskazuje Izabela Rutkowska, doradca podatkowy, wspólnik w kancelarii Savior Legal&Tax, ulga będzie odliczana maksymalnie do wysokości uzyskanych w roku podatkowym dochodów z działalności gospodarczej. W praktyce będzie ona polegała na możliwości odliczenia od podstawy obliczenia podatku 50 proc. kosztów uzyskania przychodów poniesionych na określone cele. Oznacza to, że podatnik, oprócz zaliczenia poniesionych kosztów do kosztów uzyskania przychodów, w tym również poprzez odpisy amortyzacyjne, uzyska prawo do dodatkowej preferencji w podatku dochodowym poprzez odliczenie od podstawy obliczenia podatku połowy poniesionych kosztów.

Zobacz w LEX: Polski Ład pod lupą ekspertów - cykl szkoleń online >

 

Sponsoring z określoną ulgą podatkową

Zdaniem Ministerstwa Finansów, ulga w podatku dochodowym przyczyni się do tego, że sponsorowanie określonych działalności stanie się bardziej atrakcyjne. MF uważa, że przedsiębiorcy będą bardziej zainteresowani np. współpracą z klubami sportowymi czy uczelniami wyższymi, co pozwoli też pozyskać tym podmiotom (np. klubom sportowym) dodatkowe środki na prowadzoną działalność. Co ważne, odliczeniu będą podlegały koszty, które nie zostały podatnikowi zwrócone w jakikolwiek sposób lub odliczone od dochodu. Ulga będzie odliczana w zeznaniu rocznym. W zeznaniu rocznym będą również wykazywane poniesione koszty uwzględnione w uldze podatkowej.

Co istotne, przepisy nie będą wskazywać żadnych – ani minimalnych, ani maksymalnych limitów odliczenia. Brak jest również ograniczeń podmiotowych – z ulgi może skorzystać każdy podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą.

Czytaj w LEX: Jak przejść z papierowego do nowoczesnego biura rachunkowego - nowe technologie w biurze rachunkowym >

Izabela Rutkowska zauważa, że nowe przepisy mogą znacząco wpłynąć na poprawę warunków uprawiania sportu oraz zwiększyć dostępność społeczności lokalnej do działalności prowadzonej przez kluby sportowe oraz instytucje kultury. Zmiany mogą zachęcić również sponsorów do częstszego ustanawiania stypendiów sportowych. Problematyczny, jej zdaniem, jest jednak brak wskazania limitów wydatków.

Czytaj w LEX: Byczkowiak Adrianna, Wydatki na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) w kosztach spółek >

Na problem zwraca uwagę także dr Marcin Stupak. - Ustawodawca nie wprowadza limitu odliczeń, a katalog możliwych dróg finansowania jest bardzo szeroki – zauważa nasz rozmówca. Głównym beneficjentem zmian mogą się zatem okazać, jego zdaniem, korporacje oraz firmy organizujące bukmacherskie zakłady sportowe, które obecnie należą do głównych sponsorów polskiego sportu. - Możliwość skorzystania z ulgi zapewne zachęci je do inwestowania w sport jeszcze większych środków. Szkoda, że ustawodawca nie ocenił społecznych skutków tego zjawiska – podkreśla dr Marcin Stupak.

Więcej na ten temat w rozmowie z dr. Marcinem Stupakiem, którą opublikujemy w piątek.

Zobacz w LEX: Kalendarz najważniejszych zmian w podatkach w 2021 r. >