Najpewniej już od stycznia 2021 roku więcej podatników będzie mogło rozliczać podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Podstawową zmianą ma być zwiększenie limitu przychodów, który będzie uprawniał do skorzystania z tej formy opodatkowania z kwoty 250 tys. euro do 2 mln euro.

Projekt przewiduje także poszerzenie zakresu stosowania ustawy poprzez zwiększenie rodzajów działalności gospodarczych, które będą mogły być opodatkowane tą formą. Rozszerzeniu ulegnie m.in. definicja wolnego zawodu, która będzie obejmować lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, psychologów, fizjoterapeutów, tłumaczy, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych, rzeczników patentowych, oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny.

Czytaj w LEX: Optymalizacja wyboru formy opodatkowania indywidualnej praktyki medycznej >

Zgodnie z treścią uzasadnienia do projektu ustawy, ryczałt ma przysługiwać również osobom, które świadczą usługi są na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zobacz również: Zmiany w podatkach - także prawnicy PIT rozliczą w formie ryczałtu >>

Stawki ryczałtu do zmiany

Zmiany dotkną też stawek. Projekt przewiduje bowiem obniżenie obciążeń m.in. osób prowadzących wolne zawody (zmiana stawki z 20 na 17 proc.) i osób świadczących określone kategorie usług (z 17 na 15 proc.). Jak jednak podkreśla Łukasz Kalisz, adwokat, doradca podatkowy w kancelarii ALTO, trudno uznać rządowe propozycje za rewolucję. Ekspert zauważa, że osoby świadczące usługi dla biznesu najczęściej wybierają opodatkowanie liniowym PIT według stawki 19 proc. i można śmiało założyć, że przeważająca większość z nich pozostanie przy takiej formie opodatkowania.

Czytaj w LEX: Nabycie uprawnień do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych >

- Pomimo wprowadzenia zmian, ryczałt wciąż przegrywa z podatkiem liniowym, gdy podatnik podejmuje decyzję o rezygnacji z opodatkowania PIT według skali (17 i 32 proc.). Kluczowe jest bowiem uprawnienie do rozpoznawania kosztów uzyskania przychodów na gruncie ustawy o PIT, którego ryczałtowcy są pozbawieni. Podatek liniowy daje więc możliwość zapłaty efektywnie niższej daniny niż ryczałt – dodaje Łukasz Kalisz. Jego zdaniem, sugerowane zmiany są zdecydowanie niewystarczające.

 


Istotny zakres prowadzonej działalności

Ryczałt niewątpliwie jest jedną z prostszych form opodatkowania. Do wyliczenia podatku bierze się bowiem pod uwagę wyłącznie wysokość przychodu, od którego można odjąć jedynie zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne. Od tak wyliczonej kwoty podatku odejmuje się zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, z ograniczeniem do w wysokości 7,75 proc. podstawy wymiaru.

- Jednocześnie jednak przedsiębiorcy, którzy korzystają z tej formy opodatkowania muszą mieć na uwadze spory katalog czynności, których wykonanie powoduje, że muszą zacząć rozliczać się na tzw. zasadach ogólnych (tracą prawo do ryczałtu) – przestrzega Izabela Rutkowska, doradca podatkowy, wspólnik w kancelarii Savior Legal & Tax. Tytułem przykładu można tu wskazać  przedsiębiorcę wykonującego usługi budowlano-remontowe. Są one opodatkowane stawką ryczałtu w wysokości 5,5 proc. Przy wykonywaniu tych usług niekiedy może pojawić się jednak zapotrzebowanie na wykonanie usługi projektowej - wystroju i dekoracji wnętrza.

- Jeśli taki projekt do planowanego remontu wykonany zostanie przez tegoż przedsiębiorcę, straci on prawo do ryczałtu – zauważa Izabela Rutkowska.

Czytaj w LEX: Skutki zawieszenia działalności opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych >

Nie bez znaczenia jest również to, że należy bardzo dokładnie analizować, co jest przedmiotem wykonanej pracy. Jak zauważa ekspertka, przy wspominanych usługach remontowo-budowlanych, niejako przy okazji mogą być wykonywane chociażby usługi instalacji klimatyzacji. Tu jednak stawka ryczałtu nie wynosi 5,5 proc. Stawka ryczałtu przy świadczeniu usług  takich jak: instalacja, konserwacja, naprawa i serwisowanie urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych wynosi bowiem 8,5 proc.

Warto też pamiętać, o innych ograniczeniach. W przypadku korzystania z ryczałtu najważniejszą jego istotą jest brak możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodów, jak również pozbawienie przedsiębiorcy możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub samotnie wychowywanym dzieckiem. Przed wyborem opodatkowania w formie ryczałtu należy więc dokładnie zweryfikować jej opłacalność, bowiem atrakcyjność niskich stawek podatkowych maleje wraz ze wzrostem kosztów prowadzenia działalności.

Zobacz procedury w LEX:

Wybór opodatkowania według skali podatkowej (zasady ogólne) >

Wybór opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych >

Wybór opodatkowania w formie podatku liniowego >

Wybór opodatkowania w formie karty podatkowej >