Dopóki jeszcze pod pakietem ustaw podatkowych zwanych Polski Ład nie został złożony podpis Pana Prezydenta – dopóty jest nadzieja, że rozwaga, odpowiedzialność i głos rozsądku zwyciężą nad pośpiechem i chaosem. Apelujemy o zawetowanie uchwalonej na posiedzeniu nr 40 przez Sejm 29 października 2021 r. ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw zwanych Polskim Ładem. W pełni popieramy postulaty podnoszone w apelu do Pana Prezydenta przez Konfederację Lewiatan oraz Radę Przedsiębiorczości – napisała w liście do prezydenta Krajowa Izba Biur Rachunkowych (KIBR).

Organizacja zwraca uwagę, że Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, eksperci prawa podatkowego, ekonomiści, praktycy, doradcy podatkowi, środowiska księgowych, szeroko rozumiane związki przedsiębiorców i pracodawców – niemalże wszyscy jednogłośnie wnosili zastrzeżenia do projektowanych rozwiązań, wskazując jak niebezpieczne jest stanowienie prawa w takim pośpiechu i chaosie, jaki towarzyszy projektowi Polski Ład. Polski Ład to największa od 30 lat reforma systemu podatkowo – ubezpieczeniowego.

Zobacz również: Biznes apeluje do prezydenta o zawetowanie Polskiego Ładu >>
 

KIBR: Zmiany są potrzebne, ale nie tak wprowadzane

KIBR podkreśla, że doskonale rozumie potrzebę zmian. Zwraca jednak uwagę, że powinny się one odbywać w zgodzie z Konstytucją i poszanowaniem praw obywateli. Polski Ład to dla całej administracji podatkowej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, biur rachunkowych z całej Polski a przede wszystkim, przedsiębiorców to rewolucja nie tylko w przepisach prawa, ale i zaplecza technicznego. - Proszę sobie uświadomić, iż na dzień 9 listopada 2021 r. ustawa nie została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Aktem prawa w Polsce jest m.in. ustawa. Tak stanowi art. 87 ust. 1 Konstytucji. Takiej na dzień dzisiejszy nie ma. I dobrze, bo jest szansa na podjęcie rozważnej decyzji, iż do wprowadzenia tak rozbudowanych, wielowątkowych zmian potrzeba zaplecza czasu na ich analizę, praktyczne aspekty a przede wszystkim dostosowanie zaplecza informatycznego. Trzeba wyraźnie podkreślić, iż Polski Ład nie był przedmiotem powszechnych, uczciwych konsultacji społecznych, nie był też przedmiotem należytych analiz. Cały proces legislacyjny trwał dwa miesiące – rządowy projekt ustawy wpłynął do Sejmu na początku września, a 29 października miało miejsce ostatnie posiedzenie Sejmu w tej sprawie – piszą członkowie KIBR.

Pytają także, ilu posłów w tym czasie zadało sobie trud, aby przeczytać całą ustawę wraz z uzasadnieniem, ilu zadało sobie trud, aby przeanalizować setki stron zgłoszonych wniosków, zastrzeżeń i uwag. Ilu stanie przed wyzwaniem prowadzenia działalności w Polsce po 1 stycznia 2022 r.?

 

- Zmiana jest uchwalona w takim tempie, że spodziewamy się, że kolejny rok będziemy tkwić w poczuciu, że nie wiemy, czy prawidłowo odczytujemy dokonane zapisy ustaw, część zapisów już dzisiaj budzi szereg naszych wątpliwości. System podatkowy zostanie opanowany przez chaos. Naszym zdaniem to zbyt rozległa reforma, żeby tak bardzo ignorować głosy środowiska biznesu i ekspertów prawa podatkowego. Liczymy, że nasz apel zatrzyma tę ustawę i wszyscy będziemy mieli czas na należy jej wdrożenie i stosowanie się do jej uregulowań – zauważa Beata Boruszkowska, prezes zarządu Krajowej Izby Biur Rachunkowych.

 

Weto jako wyraz szacunku

Według autorów apelu, weto prezydenta będzie gestem wyrozumiałości i poszanowania dla ciężkiej pracy polskich przedsiębiorców, księgowych i programistów. Głosem, który pokaże nam, jak bardzo głos każdego Polaka jest brany pod uwagę. Będzie gwarantem dla inwestorów i przedsiębiorców przewidywalności i stabilności prawa. Weto będzie wyraźnym głosem sprzeciwu przed wprowadzaniem przepisów na ostatnią chwilę, bez wcześniejszego szeroko rozumianego dialogu z przedsiębiorcami. - Proszę wziąć, Panie Prezydencie pod uwagę rekomendację Komisji Finansów i Budżetu dla Senatu, by przesunąć o rok wejście w życie wszystkich przepisów podatkowych, co zapewni możliwość dopracowania nowych regulacji prawa i wydłuży okres, w którym podatnicy będą mogli zaznajomić się z obszernymi zmianami – piszą autorzy apelu.