Ustawa, która doprecyzowuje przepisy dotyczące elektronicznej Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), trafi teraz do Senatu.

Od 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji odpadów odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO. Nowelizacja przewiduje również możliwość elektronicznego przekazywania przez BDO dokumentów potwierdzających zbieranie, odzysk oraz recykling odpadów opakowaniowych, odpadów powstałych z olejów smarowych i opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także zużytych baterii i akumulatorów.

Czytaj też: Nowoczesna Baza Danych o Odpadach potrzebna jest szybko>>

Identyfikacja drobnych wytwórców odpadów np. części rolników odbywać się będzie za pomocą numeru PESEL.

System w latach 2019-2028 ma kosztować ponad 45 mln zł.