Resort finansów zwrócił uwagę, że zgodnie z przepisami o trzynastej emeryturze, świadczenia tego nie wlicza się do dochodu osoby niepełnosprawnej, który ustala się dla potrzeb ulgi rehabilitacyjnej. Ma to znaczenie dla podatników mających na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, które w 2019 r. otrzymały 13. emeryturę.

Przy obliczaniu dochodu osoby niepełnosprawnej – dla ustalenia, czy pozostaje ona na utrzymaniu innej bliskiej osoby – nie bierze się zatem pod uwagę zarówno 13. emerytury (zgodnie z przepisami o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r.), jak i innych dochodów. Chodzi tu o:

  • alimenty na rzecz dzieci,
  • świadczenia uzupełniające oraz
  • zasiłek pielęgnacyjny.

Tak ustalony dochód nie może przekroczyć 13 200 zł za 2019 r.

Czytaj w LEX: Ulga rehabilitacyjna na przykładach >

Zobacz również: Będzie trzynastka dla emerytów i rencistów w 2020 roku >>

Trzynasta emerytura z kryterium dochodowym? >>