Rada Ministrów przyjęła w poniedziałek, 23 grudnia 2019 r., projekt ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Przewiduje on, że dodatkowe świadczenie dla wszystkich emerytów i rencistów (tzw. „13” emerytura) będzie wypłacane corocznie. Jak podkreśliło Centrum Informacyjne Rządu po w komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów, rozwiązanie to jest realizacją obietnicy złożonej przez premiera Mateusza Morawieckiego w expose.

  

Ewa Elżbieta Dziubińska-Lechnio, Eliza Skowrońska

Sprawdź  
POLECAMY

Zgodnie z projektem, w kwietniu 2020 r. emeryci i renciści otrzymają dodatkowo 1200 zł brutto (nieliczne osoby dostaną to świadczenie w maju 2020 r.). Pieniądze zostaną wypłacone automatycznie, bez żadnych formalności. Wypłata odbędzie się bez względu na wysokość pobieranego świadczenia.

Czytaj również: Od przyszłego roku trzynastka dla emerytów i rencistów będzie płacona co roku

Tę tzw. trzynastką emeryturę otrzyma ok. 9,8 mln emerytów i rencistów.

Koszt wypłaty dodatkowego świadczenia w 2020 r. wyniesie ok. 11,7 mld zł.

Trzynastki wypłacone zostaną osobom pobierającym emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, emerytury i renty służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, renty  strukturalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia  uzupełniające oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.