- Projekt w sprawie wypłaty tzw. trzynastej emerytury jest wyrazem solidarności międzypokoleniowej. Przywracamy właściwy porządek rzeczy, elementarną sprawiedliwość - powiedział w środę, w Sejmie premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że rząd wypełnia zobowiązanie, które padło m.in. podczas ostatniej kampanii wyborczej. - To zobowiązanie do zapewnienia wielowymiarowo pojmowanego bezpieczeństwa obywateli Rzeczypospolitej. To jest bardzo dobra wiadomość, bo jest to wyraz solidarności międzypokoleniowej i solidarności, która sprawia, że los blisko 10 mln emerytów i rencistów będzie lepszy, będzie poprawiony – powiedział premier Morawiecki prosząc posłów o przyjęcie tej ustawy.

Czytaj również: Trzynaste emerytury będą finansowane z Funduszu Solidarnościowego>>

Dodatkowe świadczenie

W środę, 8 stycznia, Sejm rozpoczął pracę nad rządowym projektem ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (druk sejmowy nr 118).

Przypomnijmy, że zgodnie z projektem tzw. trzynasta emerytura będzie wypłacana w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie (w 2020 r. jest to 1200 zł brutto).

 

Ewa Elżbieta Dziubińska-Lechnio, Eliza Skowrońska

Sprawdź  
POLECAMY

Dodatkowe świadczenie zostanie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, do emerytur i rent rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych i strukturalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.

Zgodnie z projektem pieniądze będą wypłacane z urzędu w takiej formie, w jakiej pobierana jest obecnie emerytura. Z kwoty świadczenia nie będą też dokonywane potrącenia i egzekucje, nie będzie też ona wliczana do dochodu.

Źródłem finansowania tych tzw. trzynastek dla emerytów i rencistów mają być pieniądze Funduszu Solidarnościowego i z budżetu państwa.

 

Sprawdź również książkę: Emerytury i renty w praktyce >>


Z uzasadnienia do projektu wynika, że dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w 2020 r. zostanie wypłacone dla ok. 9,8 mln osób, w tym 285 tys. rencistów socjalnych i ok. 19 tys. osób pobierających rodzicielskie świadczenie uzupełniające. W 2020 r. ma to kosztować ok. 11,7 mld zł.

Jak ustaliło Prawo.pl, drugie czytanie projektu ustawy ma odbyć się w czwartek, 9 stycznia, rano. Jeszcze dziś nad projektem pracować ma Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny.