Nowe przepisy wprowadzone z początkiem stycznia tego roku w ramach pakietu SLIM VAT miały pomóc przedsiębiorcom. Na ich podstawie sprzedawcy mogą w łatwiejszy sposób zmniejszać VAT należny z tytułu wystawionych faktur korygujących in minus. Nie muszą już zbierać potwierdzeń odbioru przez nabywcę faktur korygujących. Zamiast tego powinni pamiętać o dokumentowaniu uzgodnienia warunków obniżki oraz spełnienia tych warunków. Często wymaga to modyfikacji stosowanych mechanizmów.

Czytaj w LEX: SLIM VAT – uproszczenie i unowocześnienie rozliczeń VAT >

Korekta nawet bez faktury korygującej

- Więcej problemów niż sprzedawcy mają nabywcy. Wcześniej pomniejszali VAT naliczony w okresie otrzymania zakupowej faktury korygującej in minus. Aktualnie muszą cofać się z korektą do okresu, w którym obniżenie zostało uzgodnione, a warunki obniżenia spełnione. Oznacza to obowiązek korekty nawet wtedy, gdy nie mamy jeszcze faktury korygującej (opóźnione wystawienie, zaginięcie) – potwierdza Arkadiusz Łagowski, doradca podatkowy, partner w kancelarii Martini i Wspólnicy.

Zobacz również: Slim VAT, zamiast uprościć, jeszcze bardziej skomplikował rozliczanie faktur korygujących >>

W takiej sytuacji kluczowy jest dobry przepływ informacji między księgowością a pracownikami innych działów. Księgowość powinna bowiem wiedzieć o przypadkach uzgodnienia obniżki i spełnienia ich warunków, aby dokonać korekty w prawidłowym okresie.

Zobacz procedurę w LEX: Faktury korygujące - zasady wystawiania >

Prawidłowe rozliczenie faktur korygujących wymaga więc bardzo dobrej współpracy i komunikacji między biurami rachunkowymi a ich klientami. Konieczny jest sprawny obieg informacji między nimi. Klienci biur rachunkowych muszą wiedzieć chociażby, jak przygotowywać dokumenty, by potem można je było właściwie ująć w księgach rachunkowych i podatkowych. Księgowi powinni więc informować swoich klientów o zmianach w prawie. Kwestia jest istotna.

Czytaj w LEX: Zasady rozliczania faktur korygujących obniżających od 1 stycznia 2021 r. >

Księgowanie faktur korygujących pełne niejasności

- Znowelizowane uregulowania dotyczące faktur korygujących wprowadziły i przedsiębiorców i biura rachunkowe w stan konsternacji. Właśnie jesteśmy na etapie zamykania okresu rozliczeniowego, jakim jest styczeń, więc doskonale już wiemy, jak wiele niewiadomych a przede wszystkim, problemów dostarczyły nam te nowe slim-przepisy – mówi Prawo.pl Edyta Zaniewicz, właścicielka biura rachunkowego ProPIT, autorka książki Compliance w biurze rachunkowym.

 


Jej zdaniem, mnogość przypadków, sytuacji i rozwiązań, jakie mogą towarzyszyć wystawieniu faktury korygującej przyprawia o zawrót głowy. - O ile, księgowy, po dokładnej analizie przepisów, wywiedzie stosowne wnioski i będzie od strony merytorycznej przygotowany do księgowania dokumentów, zgodnie z nowymi przepisami prawa, o tyle problem dostrzegam po stronie klienta biura. Otóż, na chwilę obecną, jeżeli mówimy o zaksięgowaniu faktury korygującej in minus, musimy być świadomi tego, że przedsiębiorca ją wstawiający musi bezwzględnie znać uregulowania prawne. Zatem, kluczem do rzetelnego ewidencjonowania dokumentów jest teraz umiejętne wyposażenie klienta w stosowną wiedzę z zakresu prawa podatkowego – zwraca uwagę Edyta Zaniewicz.

Czytaj w LEX: VAT 2021 - przewodnik po zmianach >

 

Klient musi znać prawo podatkowe

Jak biura sobie z tym radzą? Okazuje się, że bywa z tym różnie. Są biura rachunkowe, które przywiązują bardzo dużą uwagę do roli, jaką w tej chwili odgrywa przekazywanie klientom informacji podatkowych. Tu najpraktyczniejszym rozwiązaniem są maile z ważnymi, kluczowymi informacjami podatkowymi. Są jednak też takie biura, gdzie niestety nadmiar obowiązków i brak czasu uniemożliwiają przygotowanie wytycznych i informacji dla klientów.  I to jest realny problem.

Jak bowiem podkreśla Edyta Zaniewicz, brak czytelnych wskazówek, jak ma postępować przedsiębiorca w określonych prawem sytuacjach, w niedalekiej przyszłości przyniesie wiele problemów. Ekspertka podkreśla, że nigdy wzajemne relacje przedsiębiorca – biuro rachunkowe – nie były ze sobą tak ściśle powiązane. Współpraca pełni tu kluczową rolę. Teraz biura rachunkowe wchodzą w erę dawania prawdziwego wsparcia dla biznesu.

Czytaj w LEX: Notatki i protokoły służbowe w biurze rachunkowym >

TAX Alert na ratunek księgowym

Z pomocą księgowym przychodzi teraz nowe narzędzie oferowane przez Wolters Kluwer Polska. Chodzi o TAX Alert. - Poczułam wielką ulgę. Od 24 lat prowadzę biuro rachunkowe. Te 24 lata to ogromny przeskok w sposobie prowadzenia biura, w ilości obowiązków spoczywających na biurach i przede wszystkich w oczekiwaniach klientów. Wychodzę z założenia, że moja współpraca z klientami ma być oparta na wysokiej jakości świadczonych usług i poparta kampanią informacyjną. Dlatego od kilku lat wysyłam do klientów informacje o najważniejszych zmianach w przepisach. Informując klientów, sami również korzystamy z tych informacji. Mimo ułatwień jakie daje mi program do zarządzania biurem, zabierało mi to zawsze dużo czasu. Stąd właśnie ulga, że mam TAX Alert - Janina Gajewska, właścicielka biura rachunkowego GAJEWSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.

Czytaj w LEX: Roczna korekta w VAT krok po kroku >