Rząd przygotował już trzy tarcze, które działają. Dwie antykryzysowe i jedną finansową. W każdej są rozwiązania dla małych, średnich i dużych firm. Z wielu można skorzystać jednocześnie. Część wsparcia przyznaje ZUS, część wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy, a jeszcze inne - Polski Fundusz Rozwoju. Dlatego dziś przygotowaliśmy specjalny przewodnik po wszystkich rozwiązaniach, o które można się starać, zależności od wielkości firmy, a czasami spadku obrotów. Przy każdej formie pomocy zwracamy uwagi na formalności i pułapki.

 


Tarcza finansowa z Polskiego Funduszu Rozwoju  - ruszyła, ale sprawia problemy

W ubiegłym tygodniu został uruchomiona Tarcza Finansowej PFR  dla mikro, małych i średnich firm o wartości 75 mld zł. Wnioski składa się przez system bankowości elektronicznej - udostępniło je już 17 banków. Firmom wysyłają smsy z informacjami o programie. W czwartek 30 kwietnia premier Mateusz Morawiecki, poinformował, że PFR już wypłacił 355 mln zł  do 1006 firm. Co ważne pomoc z PFR można łączyć z innymi formami. Trzeba tylko uważać na limity pomocy publicznej. Łączny co do zasady nie może przekroczyć 800 tys. euro. Do czwartku 30 kwietnia w odpowiedziach na najczęściej zadawane pytania PFR informował, że status wielkości firmy jest ustalany na dzień 31 grudnia 2019 roku. Potem definicja MŚP się zmieniła o czym piszemy tutaj >>. Odnosi się on wyłącznie przedsiębiorcy, który wnioskuje, a nie właściciela czy spółek zależnych. Ważne, że wsparcie jest dla firm, które mają rezydencję podatkową w Europejskim Obszarze Gospodarczym, czyli krajach Unii i Islandia, Norwegia i Liechtenstein. - Wnioski są weryfikowane elektronicznie. Dlatego trzeba uważać na to, co się wpisuje - mówi Marcin Radwan-Röhrenschef, adwokat, wspólnik i założyciel kancelarii Rö.  Przykładowo część firm zauważa, że datą rozpoczęcia działalności nie musi być koniecznie rejestracja w CEIDG czy KRS. - Nasze zdziwienie wzbudziła informacja, co do daty rozpoczęcia działalności. Wpisana została data wynikająca z rejestru. PFR ustalił, że ona jest nieprawidłowa - mówi Damian Nartowski, radca prawny, partner w kancelarii WNLegal Wątrobiński, Nartowski. Prawnicy wskazują, że system raczej sprawdza datę przesłania pierwszej deklaracji podatkowej - zapytaliśmy o to PFR i czekamy na wyjaśnienie. Źle wpisana data, powoduje odrzucenie wniosku. Ponadto firmy powinny złożyć deklarację VAT za ten miesiąc w którym deklarują spadek przychodów.  Trzeba przy tym pamiętać, że zanim deklaracja zostanie odnotowana w systemie fiskusa mija kilka dni. Zatem te za marzec składane po 25 kwietnia mogą być jeszcze nie uwzględnione. - Skoro w systemie nie ma deklaracji VAT za marzec, to tak jakby przedsiębiorca nie wykazał przychodów za ten miesiąc - zauważa mec. Radwan-Röhrenschef. Ponadto firma musi odnotować spadek obrotów o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego w roku ubiegłym. Wszystko wskazuje na to, że spadek obrotów trzeba liczyć na podstawie deklaracji VAT - o to też zapytaliśmy PFR. Niezgodność danych z system weryfikacji przygotowanym przez PFR powoduje  odrzucenie wniosku i konieczność przebycia procedury odwoławczej. Mimo to jest o co się bić. - Warto zadbać o to, by wniosek złożyć jak najszybciej, bo decyduje kolejność zgłoszeń. Warto zadbać o to, by wniosek był perfekcyjny - podkreśla dr Anna Wilińska-Zelek, adwokat w kancelarii FILIPIAKBABICZ. I dodaje, że mikroprzedsiębiorcy na jednego pracownika mogą dostać nawet do 36 tys. zł.

Czytaj w LEX: Wpływ koronawirusa na umowy z kontrahentami >

Ile dla mikrofirm zatrudniających do 9 pracowników

Maksymalna kwota subwencji dla mikrofirm zależeć ma od skali spadku przychodów oraz liczby zatrudnionych. Może wynosić do 324 tys. zł (średnio 70-90 tys. zł). Może być wykorzystana tylko na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej – w szczególności wynagrodzeń  pracowników. 25 proc. może być przeznaczone na przedterminową spłatę kredytów. Subwencja ma również proste zabezpieczenie – np. wekslowe. Po spełnieniu określonych warunków, 75 proc. wartości subwencji może być bezzwrotne, w tym 25 proc. pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia. Dodatkowe 50 proc. subwencji będzie bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. Jeśli przedsiębiorca zwolni swoich pracowników, wówczas zwróci odpowiednio wyższy procent subwencji.

Sprawdź w LEX: Jak wyliczyć wynagrodzenie za czas urlopu udzielonego w okresie przestoju ekonomicznego oraz ekwiwalent za urlop? >

Ile dla małych i średnich zatrudniających od 10 do 249 pracowników

Małe i średnie firmy mogą liczyć na subwencję w wysokości do 3,5 miliona złotych na trzy lata. Aby ją uzyskać, trzeba będzie wykazać co najmniej 25 proc. spadek przychodów i zadeklarować zwrot w ciągu trzech lat. Maksymalna kwota subwencji wyniesie 4 proc., 6 proc. lub 8 proc. sprzedaży rocznej - w zależności od skali spadku sprzedaży - do maksymalnie 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł). 75 proc. subwencji finansowej może być bezzwrotne, w tym 37,5 proc. - w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży, a dodatkowo 37,5 proc. subwencji - w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. Zwrot subwencji przez przedsiębiorcę będzie proporcjonalnie wyższy w przypadku spadku zatrudnienia.

Ważne! Do ustalenia statusu mikro i średniej firmy nie zalicza się pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowywania zawodowego. Odpowiedzi PFR na najczęstsze pytania można znaleźć tutaj >>

 

Duże firmy zatrudniające ponad 250 pracowników - czekają na zielone światło Komisji Europejskiej

Na zgodę Komisji Europejskiej czeka jeszcze transza 25 mld zł dla dużych firm. Wszystko wskazuje, że za jej sprawy duże podmioty dostaną wsparcie pod warunkiem, że przez ostatnie 2 lata obrotowe płacą podatki w EOG. Pierwotnie była tylko zarezerwowana dla tych, którzy płacą podatki w Polsce. Jak wyjaśnia jednak Katarzyna Lisowska, radca prawny z kancelarii GESSEL, beneficjenci będący polskimi rezydentami, których dominującymi wspólnikami/akcjonariuszami są podmioty mające rezydencję podatkową w takich Państwach jak: Samoa Amerykańskie, Kajmany, Fidżi, Guam, Oman, Palau, Panama, Samoa, Seszele, Trynidad i Tobago, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych oraz Vanuatu, mogą ubiegać się o wsparcie, jeżeli zobowiążą się do przeniesienia rezydencji beneficjenta rzeczywistego do Polski. Ponadto firmy muszą:

 • prowadzą działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.,
 • nie zalegać z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 29 lutego 2020 r. lub na dzień udzielenia finansowania,

Zasady pomocy dla przedsiębiorstw zatrudniających ponad 250 pracowników mają być ustalane indywidualnie.  Obejmie ono zarówno finansowanie dłużne, jak i zaangażowanie kapitałowe. W przypadku tych firm większy udział ma komponent inwestycyjny, a mniejszy bezzwrotny. Obsługa ich finansowania będzie realizowana bezpośrednio w PFR, na którego stronie dostępny będzie specjalny formularz. Co do zasady PFR proponuje 3 formy finansowania:

 1. Finansowanie płynnościowe w postaci pożyczek lub obligacji na okres 2 lat o wartości nawet do 1 mld zł.
 2. Finansowanie preferencyjne w postaci pożyczek preferencyjnych na okres 3 lat częściowo bezzwrotnych i uzależnionych od straty finansowej oraz utrzymania zatrudnienia o wartości do 750 mln zł na podmiot.
 3. Finansowanie inwestycyjne w postaci obejmowanych instrumentów kapitałowych (udziałów lub akcji) na zasadach rynkowych lub w ramach pomocy publicznej o wartości do 1 mld zł na podmiot.

Ważne: Umowa o subwencje jest generowana automatycznie,  elektronicznie uwierzytelniona i podpisana.

Sprawdź w LEX: Czy pracodawca może ubiegać się o dofinansowanie z FGŚP na pracownika, który jest w okresie wypowiedzenia? >

Zwolnienie z opłacania składek ZUS dla samozatrudnionych, mikro- i średnich firm

Art. 31 zo- 31 zp tarczy antykryzysowej przewiduje możliwość zwolnienia z obowiązku opłacenia nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowy. Mogą z niego skorzystać:

 • płatnicy składek, będący osobą prowadzącą pozarolniczą działalność i opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne pod warunkiem, że  przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany nie był wyższy niż 300 proc prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., czyli ok. 15 681 zł.  Przychód zadeklarowany podlega weryfikacji z organem podatkowym.
 • płatnicy składek, którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych;
 • płatnicy składek, który zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych. Tu jednak zwolnienie przysługuje tylko w wysokości 50 proc. łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc;

Pracodawcy nie wliczają do liczby ubezpieczonych pracowników młodocianych, ale prowadzący działalność muszą pamiętać o tym, że płacą za siebie składki i wliczają się do tych 9 zatrudnionych.

Sprawdź w LEX: Czy mogę skorzystać ze zwolnienia od składek ZUS, jeśli płacę za siebie tylko składkę zdrowotną, ponieważ jestem zatrudniona na umowę o pracę w innej firmie? >

Aby skorzystać ze zwolnienia ze składek trzeba złożyć wniosek do ZUS najpóźniej do 30 czerwca w 2020 roku. Wniosek można złożyć elektronicznie przez PUE. Trzeba go opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub zaufanym

Ważne! Pełne zwolnienie ze składek ZUS przysługuje samozatrudnionym i zatrudniającym do 10 osób, częściowe zatrudniającym od 10 do 49 osób. Warto pamiętać, że za sprawą tarczy 3 wkrótce poszerzy się krąg uprawnionych do zwolnienia ze składek.

 

Jednorazowe świadczenie postojowe dla  samozatrudnionych i zleceniobiorców - dla nich wnioski składa zleceniodawca

Na podstawie art. 15 zq tarczy antykryzysowej ZUS można się też ubiegać o świadczenie postojowe w wysokości, co do zasady, 2080 zł brutto miesięcznie przez trzy miesiące (nieopodatkowane i nieoskładkowane). W sumie daje to ponad 6 tys. złotych. Osoby rozliczające się w formie karty podatkowej, które korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, otrzymają 1300 złotych. O postojowe mogą się ubiegać osoby prowadzące działalność gospodarczą i zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, czyli zlecenia lub dzieła, o ile nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. ZUS wypłaca świadczenie niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania na konto.

Sprawdź w LEX: Czy można obniżyć wynagrodzenie pozostawiając wymiar czasu pracy bez zmian, jeżeli chce się skorzystać z tarczy antykryzysowej? >

 • Świadczenie dla prowadzących działalność – wymóg spadku przychodów
  Warunkiem jego uzyskania jest rozpoczęcie działalności przed 1 lutego br. i spadek przychodów o co najmniej 15 proc. w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku w stosunku do miesiąca poprzedniego. Świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili działalność po 31 stycznia br. Tu nie ma wymogu spadku obrotów. W pierwszej tarczy świadczenie było jednorazowe, w drugiej rozszerzyli pomoc na trzy miesiąc. Aby otrzymać kolejne świadczenie postojowe, trzeba złożyć nowy wniosek. Będzie dostępny w maju 2020 r. ponieważ o świadczenie można się ubiegać ponownie nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata świadczenia. Do tego wniosku dodaje się tylko oświadczenie, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.
 • Świadczenie postojowe dla zleceniobiorców z limitem zarobków
  Zleceniodawca lub zamawiający może złożyć wniosek o świadczenie postojowe dla swoich wykonawców. Może to zrobić najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym zniesiono stan epidemii.  Zleceniobiorca musi złożyć oświadczenia, że nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu i o kwocie przychodów z innych umów. Warunkiem uzyskania świadczenie jest wykonywanie umowy zawartej przed 1 kwietnia, z której przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy niż 15 595,74 zł  (od 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez GUS. Do wniosku trzeba dołączyć kopię umowy. Aby  otrzymać kolejne świadczenie postojowe, trzeba złożyć nowy wniosek. Będzie dostępny w maju 2020 r. ponieważ o świadczenie można się ubiegać ponownie nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata świadczenia.

 

Ważne! O świadczenie postojowe wniosek można składać jeszcze przez trzy miesiące po odwołaniu stanu epidemii. To wsparcie dla samozatrudnionych, a także zatrudniających na umowy cywilnoprawne.

Zobacz w LEX: Kalkulatory pomocy w ramach tarczy antykryzysowej >

 

Pożyczki z powiatowych urzędów pracy dla mikroprzedsiębiorców

Zgodnie z art. 15zzd tarczy antykryzysowej mikroprzedsiębiorcy mogą złożyć do powiatowych urzędów pracy wnioski o jednorazowe pożyczki do wysokości 5 000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 prawa przedsiębiorców mikroprzedsiębiorca to firma, która zatrudniała średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz przynajmniej przez rok z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniała łącznie następujące warunki osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Zobacz procedurę w LEX: Udzielenie mikroprzedsiębiorcy pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności w związku z pandemią koronawirusa  >

Starosta udziela pożyczki w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 przedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. Wnioski można składać dopiero po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Według PUP można wnioskować o pożyczkę także, gdy prowadzenie działalności gospodarczej łączy się  zarabianiem na podstawie umowy o pracę. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 22 kwietnia 2020 r. o pożyczkę może ubiegać się każdy wspólnik w spółce cywilnej. Wedle ustawy Prawo przedsiębiorców przedsiębiorcami są wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, tak więc każdy wspólnik spółki cywilnej jest „osobnym" przedsiębiorcą i to on składa sam wniosek. We wniosku mikroprzedsiębiorca oświadcza, że:

 • zapoznał się z zasadami ubiegania się o środki funduszu pracy na pozyskanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy,
 • wszystkie informacje, które zawarł we wniosku, oraz dane zamieszczone w załączonych dokumentach są prawdziwe,
 • jest mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo Przedsiębiorców,
 • prowadził działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r.,
 • nie otrzymał nigdy wcześniej mikropożyczki (tj. nie ubiega się o nią drugi raz),
 • nie złożył wniosku w innym urzędzie pracy (analogicznie nie ubiega się o nią drugi raz),
 • zobowiązuje się do wykorzystania środków z pożyczki zgodnie z jej przeznaczeniem.

 

Ważne! Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres trzech miesięcy od dnia jej udzielenia nie zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej. To oznacza, że aby nie zwracać, trzeba pamiętać o złożeniu wniosku w ciągu 14 dni od spełnienia warunku umorzenia. Okazuje się jednak, że taki wniosek lepiej złożyć od razu z wnioskiem o mkropożyczkę.

Czytaj w LEX: Tarcza Antykryzysowa - ochrona firm i pracowników przed skutkami epidemii koronawirusa >

 


Dofinansowanie do wynagrodzeń za przestój i obniżony wymiar czasu pracy z Wojewódzkich Urzędów Pracy - dla wszystkich firm

Zgodnie z art. 15 g tarczy antykryzysowej do Wojewódzkich Urzędów Pracy pracodawcy mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wynagrodzeń w związku z przestojem ekonomicznym lub obniżeniem wymiaru czasu pracy. Mogę je złożyć także przedsiębiorcy, którzy skorzystali z mikropożyczki, czy ze zwolnienie ze składek - wówczas nie dostają części dopłaty na ich pokrycie. Dopłaty są udzielane na 3 miesiące liczone od daty złożenia wniosku. Są udzielane do wynagrodzeń pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą, osoby pozostające w stosunku zlecenia lub wykonujących czynności na podstawie innej umowy o świadczenie usług, jeżeli taka umowa podlega obowiązkowi ubezpieczeń emerytalnych i rentowych.

Czytaj w LEX: Wynagrodzenie pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy >

Dofinansowaniem nie będą więc objęte umowy o dzieło. Wsparcie nie przysługuje w stosunku do pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek było  wyższe, niż 15 595,74 zł brutto (niż 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS). Co ważne, tarcza antykryzysowa 2 zlikwidowała warunek utrzymania zatrudnienia przez 3 miesiące po zakończeniu pobierania dopłat. Chociaż jak alarmują eksperci wzory umów z WUP według stanu na 21 kwietnia nadal zawierają to postanowienie. Sprawdź, jakie problemy sprawiają wnioski >>

Dopłaty  można dostać pod warunkiem:

 • osiągnięcia spadku obrotów o nie mniej, niż o 15 proc. (stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnych 2 kolejnych miesięcy w okresie od stycznia 2020 r. do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego) lub nie mniej niż o 25 proc. obrotów w miesiącu w okresie od stycznia 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego;
 • uzgodnienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami załogi warunków postoju i obniżenia czasu pracy;
 • opłacenia składek i podatków do końca trzeciego kwartału 2019 roku oraz w przypadku

Czytaj w LEX: Pomoc udzielana z FGŚP przedsiębiorcom w związku z epidemią >

Przestojem ekonomicznym jest okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika, który pozostawał w gotowości do świadczenia pracy. Wówczas wynagrodzenie może być obniżone do 50 proc., ale nie mniej, niż do wysokości pensji minimalnej (z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy) – 2.600 zł brutto na pełen etat. Dopłata obejmuje dofinansowanie 50 proc. wynagrodzenia minimalnego (z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy, tj. całego etatu, pół etatu etc.), czyli 1 300 zł dla pełnego etatu oraz środki na składki na ubezpieczenie społeczne pracowników opłacane przez pracodawcę, w zakresie przyznanego dofinansowania (łącznie ok. 1 530 zł na pracownika miesięcznie przy pełnym etacie). Jeśli jednak pracodawca skorzystał ze zwolnienia ze składek, nie dostaje dopłaty do nich.

Pracodawca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w związku z COVID-19, może obniżyć wymiaru czasu pracy o 20 proc, nie więcej jednak niż do 0,5 etatu, przy czym wynagrodzenie pracownika wynikające z tego obniżenia nie może być niższe, niż minimalne (z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy), czyli niższe niż 2 600 zł przy pełnym etacie, po obniżeniu 1300 zł.  Względem wynagrodzenia wynikającego z obniżonego wymiaru czasu pracy dofinansowanie obejmuje maksymalnie ok. 2 465 zł na pracownika miesięcznie, w zależności od wynagrodzenia bazowego:

 1. dofinansowanie do połowy wynagrodzenia pracownika, jednak nie więcej niż do kwoty 40% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (według danych prognozowanych 40 proc. z 5 198,58 zł = 2.079,43 zł)
 2. środki na składki na ubezpieczenie społeczne pracowników opłacane przez pracodawcę, w zakresie przyznanego dofinansowania.

 

Ważne! Wojewódzkie Urzędy Pracy mogą odmówić przyznania dofinansowania za okres krótszy, niż miesiąc kalendarzowy.

 

Dofinansowanie do wynagrodzeń dla mikro, małych i średnich firm z powiatowych urzędów pracy - wymóg spadek obrotów

Zgodnie z art. 15 zzb tarcza antykryzysowa przewiduje też dofinansowanie do wynagrodzeń ze środków starosty dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, u których nastąpił określony spadek obrotów. O to wsparcie mogą się też ubiegać tzw. samozatrudnieni, czyli prowadzący działalność, ale niezatrudniający pracowników (w ich przypadku nie są dofinansowywane składki). Dofinansowaniem mogą być objęci pracownicy, osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, albo które wykonują pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną. Aby otrzymać dofinansowania nie można  zalegać z podatkami, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019, nie mieć  przesłanek do ogłoszenia upadłości (zdolność do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych).

Zobacz procedurę w LEX: Przyznanie przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników dofinansowania części kosztów związanych z pracownikami w związku z pandemią koronawirusa >

Zasady dofinansowania
Spadek obrotów
Wysokość dofinansowania
Sposób obliczenia

co najmniej o 50 proc.

≤ 50 proc.minimalnego wynagrodzenia za pracę + składki na ubezpieczenie społeczne od kwoty dofinansowania

 

liczba pracowników x (50 proc. x 2 600 zł) + składki na ubezpieczenie społeczne

 

co najmniej o 50 proc.

≤ 70 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę + składki na ubezpieczenie społeczne od kwoty dofinansowania

liczba pracowników x (70 proc. x zł 2 600 zł) + składki na ubezpieczenie społeczne

co najmniej o 80 proc.

≤ 90 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę + składki na ubezpieczenie społeczne od kwoty dofinansowania

liczba pracowników x (90 proc. x 2 600 zł) + składki na ubezpieczenie społeczne od kwoty dofinansowani

 

Ważne! By skorzystać z tego wsparcia, należy śledzić stronę powiatowego urzędu pracy - jego dyrektor będzie ogłaszał konkurs i wskazywał termin na złożenie wniosków. Dofinansowanie jest przyznawane w okresach miesięcznych, na podstawie wniosku złożonego do powiatowego urzędu pracy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru.

 

Pomoc w rozłożeniu podatków

W zakresie rozliczeń podatkowych Ministerstwo Finansów nie zdecydowało się na jakieś radykalne zmiany przepisów. Podatnicy PIT dostali jednak więcej czasu na rozliczenia.

Czytaj w LEX: Rozliczanie straty podatkowej wywołanej przez koronawirusa >

 • PIT za 2019 r. w tym roku można bez konsekwencji rozliczyć do 1 czerwca.
 • Więcej czasu jest także na złożenie CIT-8 i złożenie sprawozdań finansowych. Rozliczenia podatku dochodowego trzeba dokonać do końca maja. Rozporządzenie MF z kolei, jednostkom prowadzącym księgi rachunkowe przedłużyło o trzy miesiące termin na zamknięcie ksiąg – z wyjątkiem dla podmiotów objętych nadzorem finansowym, którym termin przedłużono o dwa miesiące. Termin sporządzenia sprawozdań finansowych przedłużono natomiast o trzy miesiące - z wyjątkiem dla podmiotów objętych nadzorem finansowym, którym termin przedłużono o 2 miesiące. Dotyczy to też skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Czytaj w LEX: Walcząc z koronawirusem, można odliczyć nawet 200% wartości darowizny oraz zastosować stawkę 0% VAT >

 • Przesunięto też terminy na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień, a także przesunięcie terminu zapłaty podatku od przychodów z budynków (czyli tzw. podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych), za miesiące marzec-maj 2020 do 20 lipca 2020 r.
 • Z 1 kwietnia na 1 lipca przesunięto także terminy wejścia w życie przepisów o nowych JPK_VAT i nowej matrycy stawek VAT.
 • Do 30 września 2020 r. przesunięto termin do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz termin do złożenia oświadczenia o stosowaniu cen rynkowych w przypadku podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. i zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.
 • Z obowiązujących przepisów wynika też , że stratę poniesioną w 2020 r. podatnicy PIT i CIT będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r. W tym celu, podatnicy złożą korektę zeznania za 2019 r. Będą tak mogły zrobić te osoby, których przychody osiągnięte w 2020 r. spadną o co najmniej 50 proc., w stosunku do przychodów osiągniętych w 2019 r. Odliczyć od dochodu z 2019 r. będzie można stratę do wysokości 5 mln zł w pierwszym roku. Nadwyżka będzie odliczana w kolejnych latach.
 • Przepisy tarczy antykryzysowej wprowadziły dodatkowo specjalne ulgi na otwieranie linii produkcyjnych pilnie potrzebnych towarów. Chodzi tu m.in. o: płyny dezynfekujące, maski ochronne czy przyłbice drukowane na drukarkach 3D. Jak podkreślają eksperci, przedsiębiorcy nie muszą czekać na rozliczenie tegorocznych kosztów do końca roku podatkowego. Ministerstwo umożliwia im odliczenie zaliczek na podatek dochodowy jeszcze w tym roku. Koronawirus umożliwia preferencyjne rozliczenie podatków

Czytaj w LEX: Zmiany w zaliczkach na PIT i CIT w związku z koronawirusem >

Korzystne podatkowo są także darowizny na cele walki z koronawirusem. Darowizny przekazane od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19 m.in. podmiotom wykonującym działalność leczniczą (czyli przede wszystkim szpitalom), będą mogły być odliczane przez podatników CIT i PIT od podstawy opodatkowania (dochodu) na następujących, bardzo korzystnych zasadach:

 • darowizny przekazane do 30 kwietnia 2020 r. – odliczenie 200% wartości darowizny;
 • darowizny przekazane w maju 2020 r. – odliczenie 150% wartości darowizny;
 • darowizny przekazane do 30 września 2020 r. – odliczenie 100% wartości darowizny.

Istotne jest, że odliczenia z tytułu darowizn można uwzględniać przy obliczaniu zaliczek bieżących – już w 2020 r. (u osób fizycznych dotyczy to przychodów z działalności gospodarczej, najmu lub dzierżawy). Czytaj również: Zachęty podatkowe mają przekonać do walki z koronawirusem

Stawką 0-proc. VAT objęte zostały z kolei m.in. darowizny lekarstw i środków biobójczych na rzecz szpitali, domów pomocy społecznej, a także darowizny laptopów i tabletów dla szkół których uczniowie z braku sprzętu nie mogą brać udziału w prowadzonych online lekcjach.

Zobacz procedurę w LEX: Stawka 0% VAT na darowizny na cele przeciwdziałania pandemii COVID-19 >

Cały czas firmy mogą również ubiegać się o indywidualne ulgi w spłacie podatku. Chodzi tu m.in. o przesunięcie terminu zapłaty podatku, rozłożenia na raty, czy umorzenia zaległości. Z ich przyznawaniem nie będzie się wiązała opłata prolongacyjna.

Podsumowując prawdziwe wsparcie finansowe oferuje Polski Fundusz Rozwoju. Najwięcej mogą uzyskać samozatrudnieni i prowadzący mikrofirmy. Najmniej firmy zatrudniające powyżej 50 osób.

Zobacz procedurę w LEX: Narzędzia podatkowe wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa >