Konferencja „Podatkowy Rollercoster, czyli codzienność księgowych i doradców podatkowych” została stworzona z myślą o właścicielach biur rachunkowych, księgowych i doradcach podatkowych, którzy na co dzień borykają się z wieloma problemami związanymi z często wprowadzanymi zmianami legislacyjnymi. Dochodzą do tego wyzwania związane z usprawnieniem funkcjonowania biura, poprawy własnych kompetencji czy chęci rozwoju. Uciążliwa jest nie tylko sama liczba zmian, ale i terminy ich wejścia w życie. Już połowa ustaw podatkowych jest przyjmowana bez odpowiedniego vacatio legis. Organizatorem konferencji był Wolters Kluwer Polska, wydawca m.in.: LEX-a i Przeglądu Podatkowego.

- Wspólnie będziemy zastanawiać się nad tym, czy ten podatkowy rollecoaster, który funduje nam Ministerstwo Finansów, zwolni w najbliższej przyszłości czy też wręcz przeciwnie: właśnie nabieramy prędkości... Wszystko wskazuje niestety na to, że czekają nas ciężkie czasy i wszyscy będziemy mieli dużo pracy – powiedziała Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna Przeglądu Podatkowego, otwierając konferencję. Wydarzenie było jednocześnie okazją do świętowania jubileuszu 30-lecia istnienia miesięcznika.

 

Zmian w prawie jest za dużo

W ciągu ostatniego roku uchwalono w Polsce prawie 15 000 stron nowego prawa. Tempo zmian wprowadzonych w I półroczu tego roku wskazuje, że zbliżymy się w 2021 r. do poziomu 180 opublikowanych ustaw i rozporządzeń opublikowanych w 2018 r., czyli roku, w którym weszło w życie najwięcej zmian w regulacjach podatkowych.

- Ten ogrom nowych przepisów, a także sposób ich wprowadzania, stanowią poważną dolegliwość w interpretacji przepisów i wywiązywaniu się z codziennych Państwa obowiązków – mówiła Iwona Kaczorowska.

 

Uciążliwe jest zresztą nie tylko notoroczyne nowelizowanie przepisów, dokładanie obowiązków, ale i terminy wejścia zmian w życie. Już połowa ustaw podatkowych jest przyjmowana bez odpowiedniego vacatio legis, a w przypadku rozporządzeń czas ich wdrożenia skrócił się do średnio trzech i pół dnia. Nierzadkie też są przypadki popołudniowych konferencji prasowych i wchodzących w życie o północy aktów prawnych opublikowanych po godzinie 23:00.

Zobacz również: Miesięczne vacatio legis - już nie przy tej "produkcji" prawa >>

 

Polski Ład na ostatnią chwilę

Z wypowiedzi ekspertów wynika, że aktualnie najwięcej problemów powoduje Polski Ład i planowana od stycznia 2022 roku kompleksowa zmiana zasad opodatkowania podatkiem dochodowym i VAT.

Tomasz Michalik, doradca podatkowy, partner w kancelarii MDDP, zwracał chociażby uwagę, że nowe przepisy najeżone są pułapkami i w rezultacie z ogłaszanych przez resort finansów korzyści może być trudno skorzystać. Przykładem są tu zmiany w zakresie podatku od towarów i usług. W przyszłym roku firmy będą mogły tworzyć tzw. grupy VAT i wspólnie rozliczać podatek. Polski Ład zakłada, że transakcje z podmiotami spoza grupy dokonywane na rzecz członka grupy będą traktowane jako transakcje dokonywane na rzecz grupy. Transakcje wewnątrz grupy nie będą zaś podlegały opodatkowaniu VAT. Za wypełnianie obowiązków podatkowych spoczywających na grupie VAT odpowiedzialny będzie jej przedstawiciel. Co istotne, podmioty wchodzące w skład grupy VAT będą solidarnie odpowiedzialne za jej zobowiązania z tytułu tego podatku – nawet po utracie statusu grupy VAT.

Zdaniem Tomasza Michalika, rozwiązanie jest ciekawe i warto z niego skorzystać, zwłaszcza że podobne rozwiązania funkcjonują już w wielu krajach UE. Polska wersja zawiera jednak kilka takich rozwiązań, które mogą skutecznie zniechęcić do łączenia się w grupy. Chodzi tu m.in. o to, że polskie przepisy przewidują zakaz zmian podmiotowych w ramach grupy VAT. Jak podkreślał Tomasz Michalik, problematyczny może też być krótki termin na zgłoszenie do organu podatkowego zmian skutkujących naruszeniem praw do istnienia grupy. Wątpliwości dotyczą ponadto kwestii utraty statusu podatnika przez grupę VAT. Nastąpi ona z dniem poprzedzającym dzień wystąpienia zmian w stanie faktycznym lub w stanie prawnym skutkujących naruszeniem warunków istnienia grupy.  

Zobacz również:

 

Konieczna reforma zawodu księgowego

Uczestnicy konferencji zwracali uwagę na konieczność doprecyzowania zakresu działań biur rachunkowych i wyznaczenie precyzyjnych granic, gdzie kończy się księgowość, a gdzie zaczyna doradztwo finansowe czy doradztwo podatkowe. Problem potwierdziła dr Teresa Cebrowska, biegły rewident, wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, członek Komitetu Standardów Rachunkowości. Prelegentka przypomniała także o przygotowanej przez stowarzyszenie ankiecie online krótkiej i w pełni anonimowej ankiety, która wskaże oczekiwania przedsiębiorców i klientów biur rachunkowych. Dla Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, a także dla Ministerstwa Finansów będzie to ważny sygnał, czy potrzebne są zmiany dotyczące zdefiniowania zawodu księgowego  i czy obecna sytuacja jest dla przedsiębiorców w pełni komfortowa i bezpieczna. O ankiecie pisaliśmy w tekście pt. Księgowi pytają przedsiębiorców o oczekiwania  >>

 

Brak nadziei na poprawę

Prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, oceniając polski system podatkowy, zadał z kolei pytanie: "czy leci z nami pilot?". Odpowiedział, że „proszę się nie martwić, żaden pilot z nami nie leci” – ponieważ nad zmianami w prawie nikt nie panuje. Jego zdaniem, podła kondycja polskiego prawa podatkowego jest współcześnie sprawą tak oczywistą, że w dyskursie publicznym taki stan rzeczy stopniowo uznawany jest za obiektywny, naturalny i na dodatek ustabilizowany. Do takiego wniosku prowadzi choćby lektura prasy codziennej z zawartymi w niej wypowiedziami praktyków prawa podatkowego.

Zobacz więcej: Prof. Brzeziński: Podła kondycja prawa podatkowego to oczywistość >>

 

Jubileusz Przeglądu Podatkowego

Konferencja była także okazją do świętowania jubileuszu 30-lecia Przeglądu Podatkowego. Czasopismo Przegląd Podatkowy jest najbardziej znanym i  cenionym miesięcznikiem o zasięgu ogólnopolskim, poświęconym problematyce prawa podatkowego – zarówno w wymiarze krajowego, jak i międzynarodowego ustawodawstwa w tym przedmiocie.
Jak mówiła Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna Przeglądu Podatkowego, od trzech dekad czasopismo publikuje znakomite artykuły, glosy i omówienia, które niezmiennie stanowią najlepsze źródło fachowej informacji podatkowej. Z biegiem lat miesięcznik stał się też forum dyskusji eksperckich odbywających się m.in. poprzez publikację artykułów polemicznych, dotyczących szczególnie ważnych, nierzadko kontrowersyjnych zagadnień odnoszących się do regulacji podatkowych i ich wykładni.