- Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt objaśnień podatkowych do pakietu VAT e-commerce spotkał się z dużym zainteresowaniem. W toku konsultacji przedsiębiorcy wnioskowali o poszerzenie projektu o dodatkowe kwestie, zwłaszcza w obszarze fakturowania czy JPK. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Ministerstwo Finansów opracowało poszerzoną wersję objaśnień podatkowych - swoisty handbook dla przedsiębiorcy - wyjaśnia wiceminister finansów Jan Sarnowski.

 

Zakres objaśnień VAT e-commerce

 W objaśnieniach podatkowych przeanalizowano poszczególne najważniejsze rozwiązania pakietu. Chodzi o:

  • wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość WSTO (definicję, miejsce dostawy, dokumentację potwierdzającą dostarczenie towarów do nabywcy, fakturowanie, obowiązki ewidencyjne),
  • sprzedaż na odległość towarów importowanych SOTI (definicję, miejsce dostawy, fakturowanie, obowiązki ewidencyjne),
  • rolę operatorów interfejsów elektronicznych (platform),
  • procedury szczególne tzw. One Stop Shop - OSS (procedura unijna i nieunijna),
  • procedurę szczególną tzw. Import One Stop Shop – IOSS (procedura importu),
  • uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”).

Zobacz procedurę w LEX: Sprzedaż na odległość towarów importowanych – pojęcie >

 

Pakiet VAT e-commerce obowiązuje od lipca

Jak zauważa MF, zmiany w VAT związane z wdrożeniem pakietu e-commerce wprowadzają wiele nowych instytucji i sposobów rozliczania VAT w handlu międzynarodowym w relacjach B2C. Przedsiębiorcy sygnalizowali potrzebę opracowania przewodnika po tych zmianach.

Zobacz procedurę w LEX: Miejsce dostaw stanowiących wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość >

Rozwiązania z pakietu VAT e-commerce obowiązują od 1 lipca br., a ich celem jest uszczelnienie VAT w sektorze handlu elektronicznego, w tym importu tzw. małych przesyłek do UE, przy jednoczesnym uproszczeniu rozliczeń VAT.

Zobacz również:
Rząd przyjął projekt nowelizacji wprowadzającej e-faktury >>
Pakiet e-Commerce VAT zamiast uprościć, dołożył kolejnych problemów >>

- Nowe przepisy uniemożliwią napływ do krajów UE paczek bez VAT i uproszczą formalności związane zwłaszcza z handlem w Internecie w Unii Europejskiej. Przykładowo polskim sklepom internetowym, które dzięki nowym procedurom nie będą musiały już oddzielnie rejestrować się na potrzeby VAT w każdym kraju UE, do którego wysyłają przesyłki. Nie będą musiały się tam rozliczać i nie będą tracić czasu na zapoznanie się z funkcjonującymi tam procedurami – zapewnia wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Zobacz procedurę w LEX: Procedura IOSS >

Nowe regulacje oznaczają istotne zmiany zasad opodatkowania VAT dla polskich przedsiębiorców działających w branży e-handlu, dokonujących transgranicznych dostaw towarów i świadczących transgraniczne usługi unijnym konsumentom (transakcje B2C).

Przejdź do objaśnień podatkowych >>

Zobacz procedury w LEX: 

Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość – pojęcie >

Szczególna procedura dotycząca deklarowania i zapłaty podatku z tytułu importu towarów  >

Podmioty mogące być pośrednikami w procedurze IOSS >