W środę 21 sierpnia wchodzi w życie część przepisów tzw. reformy postępowania cywilnego. Co do zasady tego dnia zacznie obowiązywać znowelizowana ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która podwyższa znacząco koszty procesu. Szczególnie zmiany dotkną spółki, a zwłaszcza skonfliktowanych wspólników spółki jawnej,  partnerskiej, komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcjonariuszy.

Zobacz w LEX:

Reforma KPC - przepisy, które wchodzą w życie 21 sierpnia 2019 r. >

Kalkulator opłat sądowych po reformie KPC >

Drogie zaskarżenie uchwały

Opłata od pozwu w sprawie o rozwiązanie spółki, wyłączenie wspólnika, uchylenie czy stwierdzenie nieważności uchwały wspólników lub walnego zgromadzenia spółki, ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwały organu spółki, uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia obligatariuszy wzrośnie z 2 tys. zł do 5 tys. złotych.  Tak wynika ze zmiany art. 29 ustawy o kosztach. – W przypadku małych spółek, mniejszościowych udziałowców, to może być znaczne podwyższenie kosztów dochodzenia swoich praw –  ocenia Agata Jóźwiak, radca prawny z kancelarii Wardyński i Wspólnicy. A spraw dotyczących uchwał jest w sądach dużo. - Bardzo istotna liczba spraw, które prowadzę, dotyczy właśnie zaskarżenia uchwał - mówi Katarzyna Bilewska, adwokat, partner kierująca Praktyką Sporów Korporacyjnych w kancelarii Dentons. I dodaje,  że w odniesieniu do spółek, które prowadzą działalność na dużą skalę, czyli akcyjnych, takie znaczne podwyższenie opłat jest uzasadnione.

 

 

- Zrównanie sytuacji wspólników spółek osobowych i akcjonariuszy to jednak pomysł chybiony.  Ze względu na zakres prowadzonej działalności i stopień skomplikowania zagadnień rozstrzyganych w postepowaniu, opłaty dotyczące spółek osobowych powinny być niższe od tych dla spółek kapitałowych - uważa Katarzyna Bilewska. Nowe przepisy obejmują jednak wszystkie spółki prawa handlowego.  A to nie wszystkie istotne zmiany. Z 40 do 100 zł zrośnie opłata od wniosku o uwierzytelnienie opisu statutu w postępowaniu rejestrowym.

Zobacz nagranie szkolenia w LEX: Zmiany w opłatach sądowych w związku z reformą KPC >

 


Trudniej o zwolnienie z kosztów sądowych

Do wtorku osoby prawne lub tzw. ułomne osoby prawne (jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) mogły uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych, jeżeli wykazały, że nie mają dostatecznych środków na ich uiszczenie. Od środy będzie inaczej. Nowelizacja ustawy o kosztach sądowych do art. 103 dodaje nowy ustęp 2. Zgodnie z nim spółka handlowa powinna wykazać także, że jej wspólnicy albo akcjonariusze nie mają dostatecznych środków na zwiększenie majątku spółki lub udzielenie spółce pożyczki.

Czytaj w LEX: Postępowanie pojednawcze po reformie KPC >

Tego przepisu nie stosuje się jedynie do spółek, których  jedynym wspólnikiem albo akcjonariuszem jest Skarb Państwa.  Co to oznacza w praktyce? - To spółka musi przedstawić dowody wykazujące brak własnych środków na pokrycie kosztów postępowania, w tym wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika. Teraz musi też wskazać, że jej wspólnicy i akcjonariusze nie mają środków na proces. W ustawie wprost wyrażono więc zasadę, która pojawiała się w dotychczasowym orzecznictwie – mówi Agata Jóźwiak.

Pozostałe zmiany w postępowaniu cywilnym, np. dotyczące postępowania gospodarczego zaczną obowiązywać od 7 listopada.

Zobacz w LEX:

Środki odwoławcze w świetle reformy procedury cywilnej - nagranie ze szkolenia  >

Nowa procedura gospodarcza - reforma KPC >

Przeciwdziałanie nadużyciom prawa procesowego - reforma KPC >

Polecamy również: Rewolucja w postępowaniu cywilnym >>