Rozpoczęły się spotkania konsultacyjne dotyczące Umowy Partnerstwa między Polską a UE. Jest to najważniejszy dokument dotyczący podziału środków oraz ich przeznaczenia. Do 16 lutego spotkania przeprowadzone zostaną we wszystkich województwach – łącznie 16 spotkań regionalnych.

Pierwsze spotkanie konsultacyjne online dotyczyło województwa śląskiego. Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński podkreślił, że w cyklu konsultacji projektu Umowy Partnerstwa rząd pokaże, jak podzielił i w co chce inwestować pieniądze unijne na lata 2021-2027.

Zobacz linię orzeczniczą w LEX: Wniosek o udzielenie dofinansowania z funduszy europejskich jako informacja publiczna  >

W nowym rozdaniu Funduszy Europejskich województwo śląskie będzie miało do dyspozycji największą kwotę ze wszystkich regionów. - Na program regionalny, zarządzany przez marszałka, przeznaczyliśmy 2,36 mld euro, czyli najwięcej ze wszystkich województw – mówiła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska. Jak dodała, region ma szansę na więcej środków na program regionalny.

 


Szansa na kontynuację planów z poprzedniej perspektywy

Około 60 proc. środków w ramach polityki spójności przeznaczonych zostanie na realizację programów na poziomie krajowym. Pozostałe 40 proc. rozdysponują marszałkowie województw w ramach programów regionalnych.

- Pojawiająca się szansa na skorzystanie ze środków UE to w dużej mierze wzmocnienie potencjału rozwojowego kraju. Nasza wieloletnia współpraca z JST w całej Polsce pokazuje, jak ważne są środki, które dysponowane są w ramach regionalnych programów operacyjnych. Dlatego cieszy nas to, że w planach nowej perspektywy zachowano analogię do poprzednich edycji oraz nie zmniejszono udziału procentowego dla regionalnych programów – mówi Robert Sobkowiak, dyrektor Działu Pozyskiwania Funduszy Europejskich i Krajowych Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju. Jak dodaje, to pozwoli samorządom na kontynuowanie planów, których nie zdążyły lub nie mogły zrealizować w ramach poprzedniej perspektywy.  

Poziom rozwoju województw

Maciej Dubiel, burmistrz Bojanowa, podkreśla, że rozdysponowanie środków w ramach nowej 7-letniej perspektywy pokazuje poziom rozwoju poszczególnych województw. Więcej środków trafi do obszarów słabiej rozwiniętych, które tego wsparcia najbardziej potrzebują. Jego zdaniem widać to chociażby po województwie wielkopolskim, które w ostatnich latach bardzo mocno korzystało ze środków UE.

- Olbrzymie kwoty dotacji wskazują silną potrzebę wzmocnienia rozwoju lokalnego na płaszczyźnie inwestycyjnej i społecznej. Jako włodarz gminy miejsko-wiejskiej jestem przekonany, że polskie samorządy doskonale wykorzystają tę szansę i środki z nadchodzącej perspektywy UE. Każde finansowanie zewnętrzne to oszczędność dla samorządu, a to umożliwia z kolei dążenie do zrównoważonego rozwoju oraz, co najważniejsze, systematycznego podnoszenia jakości życia mieszkańców – mówi.

Podział środków na poszczególne programy krajowe

– Widzimy bardzo dużą mobilizację w procesie opracowywania dokumentów pozwalających korzystać ze środków unijnych z nowej perspektywy.  Liczymy, że dzięki konsultacjom prace nad programami lokalnymi i krajowymi zostaną sprawnie doprowadzone do końca, a to pozwoli na sięganie po dotacje już w ostatnim kwartale tego roku – dodaje Robert Sobkowiak.

Podział środków na poszczególne programy krajowe wygląda następująco:

  • Infrastruktura i Środowisko – 25,1 mld EUR
  • Inteligentny Rozwój – 8 mld EUR
  • Wiedza, Edukacja, Rozwój – 4,3 mld EUR
  • Polska Cyfrowa – 2 mld EUR
  • Polska Wschodnia – 2,5 mld EUR
  • Pomoc Techniczna – 0,5 mld EUR
  • Program dotyczący sprawiedliwej transformacji – 4,4 mld EUR
  • Program Pomoc Żywnościowa – 0,2 EUR euro
  • Program Ryby – 0,5 mld EUR
  • Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej – 0,56 mld EUR.


Rząd uruchamia wsparcie dla gmin górskich >>

Jak zapowiada ministerstwo, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem to pierwsze konkursy ruszą w tym roku, a w ślad za nimi pierwsze przetargi i inwestycje.

Fundusze unijne, razem ze środkami krajowymi, będą wspierać innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska, energetykę, edukację, oraz sprawy społeczne.

Pieniądze zostały w projekcie Umowy Partnerstwa podzielone na programy krajowe i regionalne. Podobnie jak w latach 2014-2020 również w nowej rozpoczynającej się perspektywie około 60 proc. funduszy z polityki spójności trafi do programów realizowanych na poziomie krajowym. Pozostałe 40 proc. otrzymają programy regionalne, zarządzane przez marszałków województw.

Szczegóły podziału dostępne są na stronie MFiPR

Dokument i formularz zgłaszania uwag w ramach konsultacji są dostępne na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl.