- Leczenie gospodarki po epidemii wymagać będzie szerokich konsultacji, analiz i tempa działania, żeby Polska miała jeden z najlepszych poziomów wzrostu gospodarczego w UE – mówił premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej. - Przystępujemy do negocjowania dużych środków – zapowiedział.

Umowa Partnerstwa obejmuje 76 mld euro na lata 2021-2027 - to ponad 350 mld zł. Dokument powstaje w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. To dokument, który wskazuje zakres i sposób wykorzystania Funduszy Europejskich. Umowa realizowana jest poprzez krajowe i regionalne programy operacyjne.

 

Programy tylko z rządowych pieniędzy

W nowym polskim ładzie rząd chce zainicjować projekty finansowane tylko z funduszy rządowych. Premier podkreślił, że „wehikuł innowacyjny będzie miał dwa mechanizmy - unijny i najsilniejszy w historii – polski”. Zostaną one uruchomione w lutym i marcu, dopóki nie będzie pieniędzy unijnych, premier nazwał je „pomostem” między obecnym stanem a sytuacją, gdy środki UE wpłyną.

- Środki będą uruchomione w najszybszym czasie, ale po uzgodnieniach ze społeczeństwem i instytucjami unijnymi – podkreślił.

Umowa będzie szeroko konsultowana

Premier podkreślił, że umowa będzie „jak najszerzej konsultowana”. Dodał, że chce, żeby wiosną ruszyły przetargi związane z inwestycjami.

Minister finansów Tadeusz Kościński mówił, że ze środków przeznaczonych na odbudowę po pandemii 30 proc. zostanie przekazane na Zielony Ład, a 25 proc. na agendę cyfrową – zgodnie z warunkami Komisji Europejskiej.

Celem europejskiego zielonego ładu jest obniżenie emisyjności polskiej gospodarki, a działania finansowane z tej puli to m.in. efektywność energetyczna, energia z OZE, inteligentne rozwiązania w infrastrukturze energetycznej, zarządzanie gospodarką odpadami, transport i mobilność miejska.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak mówiła, że będą kontynuowane programy prowadzone w obecnej perspektywie finansowej – jak Infrastruktura i Środowisko czy Inteligentny Rozwój. Zapowiedziała też program „związany z działaniami miękkimi, czyli z aktywizacją społeczną, rozwojem rynku, żłobkami” i kontynuację Polski Cyfrowej.

Wsparcie dla regionów

Małgorzata Jarosińska-Jedynak podkreśliła, że dodatkowe wsparcie będzie przyznane dla regionów Polski Wschodniej - pięciu regionów, które nie osiągnęły rozwoju na takim poziomie jak średnia unijna.

- Na te działania przeznaczamy 2,5 mld euro. Nowością w obecnej perspektywie będzie poszerzenie tego programu o region mazowiecki bez miasta stołecznego Warszawy i dziewięciu okalających ją powiatów, które są lepiej rozwinięte - dodała.

Zapowiedziała też utworzenie nowego programu dotyczącego sprawiedliwej transformacji – ma on niwelować negatywne skutki związane z transformacją regionów górniczych. - Pomoc zostanie skierowana do sześciu województw: śląskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, lubelskiego i małopolskiego - mówiła. Jak dodała, program pomocy żywnościowej będzie uzupełnieniem pozostałych przedsięwzięć.