Rada przyjęła konkluzje o jakości powietrza, w których wskazała kierunek dalszych prac służących walce z zanieczyszczeniem powietrza. Jak wynika z oceny adekwatności dyrektyw o jakości powietrza, unijna polityka znacznie przyczynia się do poprawy jakości powietrza, ale trzeba więcej działań, by zmniejszyć negatywny wpływ jego zanieczyszczenia na zdrowie i środowisko – informuje Rada UE w komunikacie.

 


Prawo można ulepszyć

Zdaniem Rady obowiązujące standardy jakości powietrza, zwłaszcza wartości graniczne, są skuteczne i pozostają zasadniczym środkiem ochrony zdrowia obywateli. Ramy legislacyjne można jednak  jeszcze ulepszyć, tak by zapewnić dobrą jakość powietrza w całej UE.

Rada popiera cel Komisji Europejskiej wyrażony w komunikacie o europejskim zielonym ładzie, zgodnie z którym, dla likwidacji zanieczyszczeń należy prowadzić działania zapobiegawcze i naprawcze, w tym poprzez rewizję standardów jakości powietrza.

Czytaj też: NFOŚiGW chce uprościć procedury i zmienić zasady programu Czyste Powietrze

Z polityką czystego powietrza muszą być zgodne inne działania

Rada podkreśla potrzebę spójności między polityką czystego powietrza a innymi dziedzinami polityki. Cele dotyczące jakości powietrza powinny znaleźć pełne odzwierciedlenie w unijnym prawodawstwie o źródłach emisji i w koncepcji nowych inicjatyw w ramach europejskiego zielonego ładu, w tym dotyczących inteligentnej mobilności, inteligentnej integracji sektorowej, energii odnawialnej, renowacji budynków, ogrzewania mieszkań, rolnictwa i przemysłu.

Rada pozytywnie ocenia też zamiar KE, by dalej działać na rzecz mobilności bezemisyjnej i zaproponować surowsze normy emisji dla pojazdów benzynowych i dieslowych z uwzględnieniem zanieczyszczeń jeszcze nie podlegających regulacjom. Ważne także, by redukować emisje z transportu morskiego i poprawiać jakość powietrza w portach i w pobliżu lotnisk.

Priorytetyzacja i absorpcja dostępnych środków finansowych na poprawę jakości powietrza jest kluczowa. Według Rady, korzyści wynikające z celów klimatycznych i z poprawy jakości powietrza należy wykorzystać wspólnie do mobilizowania prywatnych inwestycji.

Szacuje się, że zanieczyszczenie powietrza powoduje corocznie ponad 400 tys. przedwczesnych zgonów. Najbardziej zagrożeni są mieszkańcy obszarów miejskich.