Zarząd Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej zwraca uwagę, że od 16 marca w regionalnych portach lotniczych odnotowano spadek ruchu o ponad 90 proc. Wpływa to na ich płynność finansową i może zagrozić funkcjonowaniu.

Nie ma wpływów, gotowość musi być

W stanowisku w sprawie wsparcia regionalnych portów lotniczych marszałkowie zauważają, że wstrzymano całkowicie krajowy i zagraniczny ruch pasażerski, pozbawiając porty lotnicze jakichkolwiek przychodów, jednocześnie zobowiązano zarządzających do utrzymywania lotnisk w gotowości, umożliwiającej dokonywanie operacji lotniczych na rzecz bezpieczeństwa państwa. Ich zdaniem generuje to dodatkowe koszty.

 

Konieczne jest więc wypracowanie krajowych i unijnych mechanizmów finansowania lotnisk, które pozwolą na zabezpieczenie odpowiednich środków na utrzymywanie ich w gotowości.

Lotniska regionalne ważne dla rozwoju

Związek Województw podkreśla, że lotniska regionalne zatrudniają bezpośrednio ok. 30 tys., a pośrednio ok. 80 tys. osób. Ich wpływ na gospodarkę szacowany jest na poziomie ok. 4 proc. PKB. Stanowią też koło zamachowe rozwoju regionów - zostały ujęte w regionalnych planach operacyjnych oraz Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu. Lotniska regionalne są również jednym z elementów sieci transportowej.

Czytaj też: Olgierd Geblewicz: Samorządom nie powinno odbierać się kompetencji>>

Jak podkreślają, inwestycje na lotniskach odbywały się głównie z udziałem środków publicznych i funduszy Unii Europejskiej, więc w przypadku naruszenia zasad trwałości projektu np. na skutek konieczności zamknięcia lotniska, jest ryzyko negatywnych konsekwencji finansowych.

Zdaniem marszałków, w ramach wsparcia finansowego kierowanego przez rząd dla portów regionalnych na utrzymanie minimalnej zdolności operacyjnej priorytetowo, np. poprzez wyższy poziom dofinansowania, powinny być traktowane lotniska, które ze względu na swoją lokalizację oraz infrastrukturę pełnią strategiczną rolę dla obronności kraju zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Obrony Narodowej.

Płynność finansowa i negocjacje z KE

Zaznaczają, że ograniczenia w prowadzeniu działalności będące wynikiem pandemii mają charakter przejściowy i w najbliższym okresie niezbędny będzie stopniowy powrót do wykonywania operacji lotniczych. Aby jednak było to możliwe konieczne jest utrzymanie płynności finansowej przez polskie lotniska regionalne.

Marszałkowie apelują o negocjacje z Komisją Europejską w zakresie złagodzenia zasad udzielania pomocy publicznej dla lotnisk regionalnych. Zwracają też uwagę na zapewnienie środków europejskich w nowej perspektywie unijnej 2021-2027 na wsparcie infrastruktury lotnisk regionalnych, zwłaszcza w kontekście szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Ich zdaniem zasadne jest ujęcie w przyszłej perspektywie unijnej narzędzia w postaci wypłaty dla lotnisk kwot adekwatnych do poniesionych strat.