Jak poinformowało we wtorek Centrum Informacyjne rządu, pomoc ma dotyczyć ponad 200 gmin położonych na terenach górskich. Będą one mogły skorzystać z dwóch rodzajów wsparcia: wynikającego z ich wydatków na inwestycje w latach 2016-2020 oraz z 80-proc. rekompensaty za zwolnienie przedsiębiorców z podatku od nieruchomości. Program pomocy wynosi 1 mld zł i ruszy w pierwszym kwartale 2021 roku” - napisano w komunikacie.

Wcześniej, podczas wspólnej konferencji z szefem KPRM Michałem Dworczykiem, poinformowali o uruchomieniu planu wsparcia dla gmin górskich. Jak przypomniał Gowin, z powodu pandemii "rząd podjął bardzo trudną decyzje kilka tygodni temu - decyzje o zamknięciu turystyki zimowej". - Zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest bardzo duży cios dla przedsiębiorców reprezentujących te branże; zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to wielkie wyzwanie dla samorządów z gmin górskich" - tłumaczył. I stwierdził, że gmin górskich w Polsce - według statystyki GUS - jest ok. 200.

Dwa rodzaje wsparcia

Z informacji przedstawicieli rządu wynika, że każda z tych gmin otrzyma dwojakiego rodzaju wsparcie. Po pierwsze samorządy będą mogły umarzać podatek od nieruchomości, a rząd będzie refinansował samorządom 80 proc. kosztów takiego umorzenia. Drugą formą pomocy mają być pieniądze przeznaczone na inwestycje związane z branżą turystyczną. - Łącznie na te inwestycje dla gmin górskich rząd zdecydował się przeznaczyć przeszło 700 mln zł - powiedział wicepremier. Dodał, że górny limit dotacji dla jednej gminy wynosi 8 mln zł.
Gowin wyjaśnił, że jeżeli gmina uzyska na inwestycję np. maksymalną kwotę 8 mln zł, będzie mogła analogiczną kwotę uwolnić ze swojego budżetu, a zaoszczędzone w ten sposób środki przeznaczyć na dodatkowe wsparcie dla przedsiębiorców. - W tym także dla przedsiębiorców reprezentujących branże, które nie są dotknięte administracyjnymi obostrzeniami, ale w gminach górskich mogą mieć trudności ze względu na brak turystów - tłumaczył.

Czytaj: Małe firmy upadłe przez pandemię dostaną pomoc na nową działalność>>
 

Wicepremier podkreślał, że program ten powstał w ścisłej współpracy z samorządami skupionymi w stowarzyszeniu reprezentującym gminy górskie. - I właśnie podatek od nieruchomości był wskazywany, jako ten najważniejszy koszt, co do którego samorządy mogą ulżyć swoim przedsiębiorcom. To będzie łącznie kwota dwustu kilkudziesięciu milionów zł - wyjaśnił Jarosław Gowin. 

Na infrastrukturę turystyczną i komunalną

W przekazanej mediom informacji resort rozwoju wyjaśnił, że pieniądze z obu instrumentów można będzie przeznaczyć na finasowanie lub dofinansowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, a także infrastruktury komunalnej związanej z usługami turystycznymi, w szczególności budowy, rozbudowy, przebudowy lub modernizacji: szlaków turystycznych pieszych, rowerowych, konnych, wodnych, narciarskich i turystyki zimowej, a także ich oznakowanie; placów, deptaków, promenad, parków, punktów widokowych; parkingów, wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego; skansenów, muzeów, obiektów kultury regionalnej i innych atrakcji turystycznych; infrastruktury komunalnej koniecznej do rozwoju usług turystycznych, np. dróg, chodników, oczyszczalni ścieków itp.

W przypadku, gdyby wnioski gmin przekroczyły wartość 1 mld zł, wsparcie ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu tak, aby zapewnić nieprzekroczenie tej kwoty" - czytamy o komunikacie resortu.

Od Bieszczadów po Sudety

Z informacji  MRPiT wynika, że wsparciem mają zostać objęte gminy, które spełniają jedno z poniższych kryteriów: w całości leżą w obrębie następujących makroregionów: Sudety Wschodnie, Sudety Zachodnie, Sudety Środkowe, Beskidy Zachodnie, Obniżenie Orawsko-Podhalańskie, Łańcuch Tatrzański, Beskidy Środkowe, Beskidy Lesiste; przecinają się z granicą wyżej wymienionych makroregionów i jednocześnie w ich obrębie znajdują się obszary o wysokości co najmniej 500 m n.p.m.; leżą w obrębie mezoregionów: Masyw Ślęży i Góry Świętokrzyskie, w obrębie których znajdują się obszary o wysokości co najmniej 500 m n.p.m.; przecinają się z granicą wyżej wymienionych makroregionów, ale w ich obrębie nie znajdują się obszary o wysokości co najmniej 500 m n.p.m.

Kolejne kryterium to przynajmniej część gminy znajduje się w odległości do 10 km od granicy wymienionych makroregionów i jednocześnie w ich obrębie znajdują się obszary o wysokości co najmniej 500 m n.p.m.; nie znajdują się w obrębie wymienionych makroregionów, ale w całości lub prawie w całości otoczone są przez gminy górskie, wyodrębnione na podstawie powyższych kryteriów, czyli gminy miejskie: Świdnica i Dzierżoniów oraz gmina wiejska Besko.