Seminarium "Zrównoważone zamówienia publiczne w Polsce”

Zamówienia publiczne

Fundacja CentrumCSR.PL, Fundacja im. Friedricha Eberta oraz Centrum Zamówień Publicznych zapraszają na seminarium pt. Zrównoważone zamówienia publiczne w Polsce dlaczego skala ich stosowania jest tak...

15.10.2014

Strabag wygrał przetarg na budowę obwodnicy Wielunia

Zamówienia publiczne

Za najkorzystniejszą w przetargu na budowę obwodnicy Wielunia w ciągu DK nr 8 została uznana oferta konsorcjum firm Strabaga i Heilit Woerner. Jej wartość to 177,88 mln zł - informuje portal...

15.10.2014

Wykonawca może zakwestionować wynik postępowania

Zamówienia publiczne

Środki ochrony prawnej przysługują każdemu potencjalnemu wykonawcy uczestniczącemu w postępowaniu, który na skutek naruszenia p.z.p. przez zamawiającego, utracił szansę na uzyskanie zamówienia...

15.10.2014

Nabywanie usług niepriorytetowych będzie dużo łatwiejsze

Zamówienia publiczne

Od 19 października br. usługi szkoleniowe, ochroniarskie czy hotelowe zamawiający będzie mógł zamówić w znacząco uproszczonej procedurze. Należy jednak pamiętać, iż dotyczy to jedynie postępowań o...

15.10.2014

Ruchy miejskie nie oznaczają wojny władzy z mieszkańcami

Samorząd terytorialny

Czy w Polsce trwa wojna władzy z mieszkańcami i organizacjami społecznymi? Zdaniem Bartosza Starczewskiego jest to jedynie wyrażanie przez mieszkańców swoich opinii, potrzeb i aspiracji, które mają...

15.10.2014

Sąd: prezydent Zawiercia może opuścić areszt za kaucją

Samorząd terytorialny

Częstochowski sąd przedłużył o miesiąc areszt podejrzanemu o korupcję prezydentowi Zawiercia. Jednocześnie zaakceptował część wniosku prokuratury, by Ryszard M. mógł opuścić areszt za poręczeniem...

14.10.2014

Niejasne prawo utrudnia nadzór na samorządem

Finanse samorządów

Niedopracowane konstrukcje prawne pozwalające na różnorodne interpretacje, brak jednoznacznego rozgraniczenia nadzoru między wojewodów a regionalne izby obrachunkowe, a także brak stabilności...

14.10.2014

Duże nadzieje związane z pracami nad reformą janosikowego

Samorząd terytorialny

Przyspieszenie prac nad całościowymi zmianami w janosikowym to bardzo dobra wiadomość nie tylko dla województw, ale też dla gmin i powiatów - członek podkomisji nadzwyczajnej zajmującej się zmianami...

14.10.2014