Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało aktualne formularze sprawozdań z realizacji w tym roku rządowego programu Radosna szkoła.

Są one dostępne w specjalnej zakładce na stronie resortu. Muszą je wypełnić dyrektorzy szkół, organy prowadzące oraz wojewodowie. W ramach programu szkoły mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw oraz stworzenia placów zabaw.

Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Gazeta Prawna, 30 grudnia 2010 r.