Stawki opłat ściśle według ustawy

Katalog okoliczności, które bierze się pod uwagę przy ustalaniu stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego jest katalogiem zamkniętym. Wszelkie odstępstwo od niego stanowi naruszenie prawa i skutkuje...

26.09.2011

Unia coraz bliżej wspólnego sądu patentowego

Unia Europejska jest już bardzo bliska porozumienia w sprawie wprowadzenia wspólnego sądu patentowego dla wszystkich krajów członkowskich powiedział wiceminister gospodarki Marcin Korolec podczas...

26.09.2011

ETS: Google używane do pasożytowania na konkurencji

Trybunał UE stwierdził, że wybór bez uzasadnionej przyczyny, w ramach usługi odsyłania w internecie, oznaczeń identycznych ze znakiem towarowym cieszącym się renomą można rozpatrywać jako przejaw...

26.09.2011

ZUS informuje jak zgłosić nianię do ubezpieczeń

Zakłąd Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna kampanię informacyjną związaną ze zgłaszaniem niań do ubezpieczeń społecznych. Taka możliwość wynika z przepisów ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, która...

26.09.2011

MS: 44,3 tys. wyroków sądowych czeka na wykonanie

44,3 tysiąca wyroków sądowych wydanych na 37,1 tysiąca skazanych wciąż czeka na wykonanie - poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości Helsińską Fundację Praw Człowieka. Resort twierdzi przy tym, że...

25.09.2011

Opłaty za grupowe korepetycje z VAT

Usługi polegające na prowadzeniu korepetycji grupowych, świadczone przez zatrudnionych na zlecenie nauczycieli, nie są zwolnionymi z VAT usługami prywatnego nauczania....

25.09.2011

Rosja i Turcja najczęściej łamią prawa człowieka

Najczęściej narusza prawa człowieka Rosja. Obecnie przyjętych skarg obywateli rosyjskich jest w Trybunale w Strasburgu 43 tys. 800, co stanowi 27 proc. Na drugim miejscu jest Turcja (11,5 proc....

25.09.2011

Co może radca w wirtualnym świecie

Rynek

Choć w Polsce prawnicy używają Twittera czy Facebooka na znikomą skalę, jest to przyszłość marketingu usług prawniczych twierdzili uczestnicy odbywającej się we Wrocławiu międzynarodowej konferencji...

24.09.2011

ZUS dokonuje poświadczeń życia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że we wszystkich swoich placówkach będzie, na wniosek zainteresowanych, dokonywał tzw. poświadczeń życia dla osób mieszkających w Polsce i pobierających...

24.09.2011