W dniu 2 października br. odbyła się konferencja prasowa poświęcona projektowi ustawy o postępowaniu dyscyplinarnym wobec osób wykonujących niektóre zawody prawnicze. Głównym jej organizatorem była Krajowa Rada Radców Prawnych przy współudziale Naczelnej Rady Adwokackiej. Stronę polską reprezentowali Prezes NRRP Zenon Klatka i Prezes NRA Stanisław Rymar. Niezwykle ważnym dla środowiska prawnego wydarzeniem była obecność szacownych, zagranicznych gości: Pana Fernanda Pombo Prezydenta - Elekta Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników, Pana Jonathana Goldsmitha - Sekretarza Generalnego Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy oraz Pana Andreasa Szeckay Wiceprezesa Międzynarodowego Związku Prawników.
W trakcie prezentacji mecenas Zenon Klatka przedstawił stanowisko środowiska radców prawnych. Odebranie prawa do orzekania w sprawach dyscyplinarnych samorządom prawniczym pozbawia je jednej z najbardziej istotnych dla tych środowisk uprawnień. Prezes Klatka powiedział: "samorząd bez sądownictwa dyscyplinarnego zostanie jak wydmuszka, skorupa potrzebna do prowadzenia szkoleń i list osób uprawnionych do wykonywania zawodu". W przypadku wprowadzenia w życie tych przepisów zagrożone wydają się być również relacje pomiędzy klientem a prawnikiem. Zasada tajemnicy w żadnym wypadku nie powinna być poddawana pod najmniejszą nawet dyskusję. Prezes Krajowej Rady stwierdził, że projekt ten - jego zdaniem - narusza także artykuł 17 Konstytucji RP. Ponadto podkreślił, że Krajowa Rada Radców Prawnych zdaje sobie sprawę z niedoskonałości dzisiejszego systemu orzekania dyscyplinarnego. Jego modernizacja powinna być jednak prowadzona w sposób ewolucyjny a nie rewolucyjny. Nie wolno bowiem burzyć konstytucyjnego umowcowania samorządów prawniczych w Polsce li tylko z powodu politycznych fobii i nieracjonalnych uprzedzeń.
Projektowi ustawy sprzeciwił się także Stanisław Rymar, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Uznał, iż proponowane rozwiązania bija w fundament państwa prawa - Stąd nasz ogromny opór, stąd nasza deklaracja, że będziemy bronić niezależności sądownictwa dyscyplinarnego do samego końca, pójdziemy nawet ze skarga do Trybunału Konstytucyjnego.
Goście zagraniczni wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec idei promowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Fernando Pombo powiedział że "jego organizacja bardzo pilnuje przestrzegania trzech podstawowych wartości zawodów prawniczych - niezależności, poufności i lojalności. Klient musi mieć do swojego adwokata zaufanie, bo oddaje w jego ręce ważne życiowe sprawy. Takiego systemu, jaki się proponuje w Polsce, nie ma w żadnym demokratycznym państwie. Zdarzały się takie próby, ale nie były realizowane. Jest to zła propozycja".
Jonathan Goldsmith stwierdził, iż "Postępowania dyscyplinarne muszą pozostać w gestii korporacji, a władza nie powinna się wtrącać do dyscyplinowania prawników. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni propozycją polskich władz"
Poparcia udzielił naszemu środowisku również Andreas Szecskay, który powołując się na wspólną polsko-węgierską historię i tradycję przestrzegł przed takimi rozwiązaniami: kraje, które dopiero niedawno zmieniły system polityczny, powinny szczególnie ostrożnie podchodzić do wszelkich zmian dotyczących zasad samorządności środowisk prawnych.
Podczas konferencji prasowej głos zabrali również przedstawiciele środowiska sędziów i notariatu, którzy jednoznacznie wsparli opinie KRRP i NRA w tej sprawie.
Był to dobitny i przykład współdziałania ze sobą wszystkich środowisk prawniczych naszego kraju, wskazujących na zagrożenia prowadzące do zmiany zasad ustrojowych naszego państwa.