Ulga dotyczy takich podmiotów, które w rozliczeniu za poprzedni rok wykazały stratę lub dochód niższy od kwoty odliczeń przysługujących z tytułu ulgi B+R, przez co nie wykorzystały w całości dostępnej ulgi. Ulga na innowacyjnych pracowników przysługuje zarówno podatnikom CIT, jak i podatnikom PIT, którzy opodatkowani są według skali podatkowej lub podatkiem liniowym.

Polski Ład – Ulga na pracowników zatrudnionych przy działalności badawczo-rozwojowej - PROCEDURA krok po kroku >

Jakie korzyści płyną z ulgi?

Podatnicy zmniejszą kwotę zaliczek na PIT od wynagrodzeń osób realizujących działania o charakterze badawczo-rozwojowym. Najważniejszym warunkiem stosowania ulgi jest to, aby zatrudniony (lub zleceniobiorca) realizował działania typu B+R przez co najmniej połowę swojego całego czasu pracy.

Odliczenie wynosi iloczyn kwoty nieodliczonej ulgi B+R i stawki podatku stosowanej przez podatnika. Z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 grudnia 2022 r. (nr 0114-KDIP2-1.4010.148.2022.3.MR) wynika jednocześnie, że na ten sposób obliczeń nie wpływa korzystanie przez podatnika równocześnie z ulgi IP Box, czyli z 5-proc. stawki w odniesieniu do dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Więcej w LEX: Ulga na działalność badawczo-rozwojową w praktyce >>>

 

Kiedy dokonuje się odliczenia?

Odliczenia dokonuje się dopiero po złożeniu zeznania za poprzedni rok. W praktyce więc, choć ulga weszła w życie już w 2022 r., to pierwsi podatnicy CIT skorzystają z niej dopiero w tym roku, po złożeniu do urzędu skarbowego rozliczenia za zeszły rok.

Z interpretacji dyrektora KIS wynika, że z ulgi można skorzystać przy kalkulacji zaliczek dotyczących wynagrodzeń już za miesiąc, w którym podatnik złożył zeznanie za 2022 r., z tym że wypłacanych kolejnego miesiąca (interpretacja z 23 września 2022 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.473.2022.1.MBD).

Zobacz również: Firmy mogą skorzystać z ulgi na innowacyjnych pracowników >>

 

Dalsze wątpliwości wokół ulgi

Liczne interpretacje indywidualne wydane przez dyrektora KIS nie rozwiały wszystkich towarzyszących tej uldze wątpliwości. Dla przykładu, o zamiarze skorzystania z nowej preferencji nie informuje się urzędu skarbowego. Taki obowiązek nie wynika z przepisów, co potwierdzone zostało w interpretacji z 23 sierpnia 2022 r. (nr 0111-KDIB1-3.4010.155.2022.2.BM). Jeżeli więc w trakcie roku urząd skarbowy nie skontaktuje się z płatnikiem, to dowie się o zastosowaniu ulgi dopiero po zakończeniu roku – z otrzymanego PIT-4R, który jest deklaracją roczną o zaliczkach na podatek dochodowy.

Kolejny przykład stanowi problem z kalkulacją 50-proc. proporcji czasu pracy poświęcanego na działalność B+R gdy pracownik np. jest na zwolnieniu lekarskim albo na urlopie. Brakuje także wyjaśnień dotyczących postępowania z ulgą przy różnego rodzaju korektach zapłaconych zaliczek na PIT.

Z pewnością pomocne mogłyby okazać się objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów w zakresie stosowania ulgi, które pomogłyby rozwiać wciąż istniejące wątpliwości. Jednakże, pomimo występujących niejasności na niektórych płaszczyznach tematycznych, należy przyznać, iż wprowadzenie ulgi było jedną z korzystniejszych zmian podatkowych w ostatnim czasie.

Jagoda Trela, partner zarządzający w ID Advisory