Zdecydowana większość Polaków złożyła już swój PIT za ubiegły rok. Okazuje się, że w lutym rozliczyło się 31 proc. Polaków, w marcu 48 proc. podatników. 18 proc. Polaków zadeklarowało, że roczne zeznanie złoży w kwietniu. 8 na 10 Polaków, którzy mają obowiązek rozliczenia się z urzędem skarbowym rozlicza się w miejscu zamieszkania, które jest jednocześnie miejscem zameldowania. Większość Polaków (57 proc.) rozlicza się indywidualnie, 39 proc. podatników składa wspólne zeznanie podatkowe ze współmałżonkiem, a 4 proc. jako osoby samotnie wychowujące dziecko.

Zobacz również:
Adwokat Krzywański: Rozliczanie dochodów zagranicznych nie takie proste >>
Jednorazowa amortyzacja dla walczących z koronawirusem >>
Polskiego podatku od dochodów zagranicznych da się uniknąć >>

 

Usługa Twój e-PIT najpopularniejszym sposobem rozliczenia PIT

Z badania KPMG w Polsce wynika, że każdego roku coraz większą popularność zyskuje rozliczenie się z urzędem skarbowym przez internet. Z takiej formy złożenia zeznania zamierza w tym roku skorzystać już 81 proc. Polaków, co oznacza wzrost o 6 punktów procentowych w stosunku do ubiegłego roku. 57 proc. podatników rozliczających się przez internet skorzysta z usługi Twój e-PIT, a 43 proc. z systemu e-deklaracje. Warto zwrócić uwagę, że z usługi Twój e-PIT korzystają najchętniej najmłodsi Polacy – już 8 na 10 podatników do 24. roku życia rozlicza swój podatek w taki sposób. Praktycznie wszyscy podatnicy (98 proc. wskazań), którzy złożyli zeznanie podatkowe PIT za 2020 rok za pomocą usługi Twój e-PIT, ocenili ją zdecydowanie lub raczej pozytywnie, uznając system za przyjazny i przejrzysty. Okazuje się te, że połowa podatników, która korzysta z usługi Twój e-PIT zaakceptowała w całości zeznanie przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową, a 32 proc. postanowiło zmienić lub dodać dane we wstępnie przygotowanym formularzu rocznego rozliczenia. Zaledwie 9 proc. podatników odrzuciło przygotowane zeznanie i wypełniło je od początku.

 

- Fakt, że już 4 na 5 ankietowanych deklaruje złożenie rocznego zeznania podatkowego za 2020 rok przez internet jest niewątpliwe wynikiem coraz bardziej popularnej wśród podatników usługi Twój e-PIT. Świadczy to o tym, że podatnicy docenili zalety tej formy rozliczenia się z fiskusem. Należy również zaznaczyć, że w rozliczeniu rocznym za 2020 r. z usługi Twój e-PIT mogą skorzystać podatnicy, którzy rozliczają się na formularzu PIT-37 lub PIT-38 oraz osoby fizyczne, rozliczające się na formularzach PIT-28 lub PIT-36, które nie prowadzą działalności gospodarczej, ale składają te zeznania z uwagi na uzyskiwane przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, rozliczanych poza działalnością gospodarczą – mówi Andrzej Marczak, partner i szef Zespołu ds. PIT w KPMG w Polsce.

 

PIT nierzadko wypełnia rodzina

Z badania wynika, że wypełnienie zeznania PIT dla zdecydowanej większości Polaków (68 proc. wskazań) jest bardzo łatwym lub raczej łatwym zadaniem. Dzięki temu systematycznie maleje odsetek Polaków, którzy zlecają wypełnienie zeznania PIT komuś innemu. W tym roku 30 proc. podatników zadeklarowało, że zleca wypełnienie zeznania w całości, a kolejne 12 proc. korzysta z częściowej pomocy innej osoby. Najczęściej w wypełnieniu zeznania pomagają księgowi (39 proc. wskazań), znajomi (31 proc. wskazań) lub członek rodziny (30 proc.).

 


Blisko połowa Polaków skorzysta z ulg podatkowych

Z możliwości odliczenia ulg podatkowych w rocznym zeznaniu podatkowym za 2020 rok skorzystała lub jeszcze skorzysta blisko połowa podatników (46 proc. wskazań). Najpopularniejszą ulgą podatkową, bez zmian w stosunku do ubiegłorocznej edycji badania, pozostaje ulga na dziecko, z której zamierza skorzystać 55 proc. podatników odliczających w zeznaniu PIT ulgi podatkowe. 23 proc. podatników zamierza skorzystać z możliwości odliczenia ulgi podatkowej na internet, a nieco mniej osób (19 proc. wskazań) z ulgi z tytułu darowizn.

Warto też zaznaczyć, że w tym roku 78 proc. Polaków deklaruje, że zamierza przekazać 1 proc. swojego podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Oznacza to spadek o 6 punktów procentowych w stosunku do poprzedniej edycji badania. Statystycznie najczęściej podatku nie przekazują najmłodsi Polacy, w wieku do 24 lat – zaledwie 39 proc. podatników w tej grupie wiekowej deklaruje, że przekazuje swój 1 proc. podatku. Z kolei grupą, która najliczniej przekazuje 1 proc. swojego podatku, są Polacy w przedziale wiekowym 45-54 lata. 66 proc. podatników rozliczających się z urzędem skarbowym, dokonuje wyboru organizacji pożytku publicznego w oparciu o sugestię lub prośbę znajomych lub rodziny.

 

Ulgi na walkę z koronawirusem do rozliczenia w PIT

W rozliczeniach podatkowych za rok 2020 podatnik może skorzystać z nietypowych ulg, które zostały wprowadzone w związku z pandemią COVID-19. Takimi ulgami są m.in. darowizna na walkę z pandemią oraz obniżenie dochodu uzyskanego w 2019 r. o stratę z powodu pandemii COVID-19 w 2020 roku.

- Patrząc na wyniki najnowszej edycji naszego badania, na uwagę zasługuje bardzo mały odsetek podatników, którzy pozytywnie ocenili zmiany podatkowe związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Skomplikowane warunki, jakie trzeba spełnić, żeby skorzystać ze specjalnych ulg podatkowych, tak jak w przypadku darowizny m.in. zróżnicowana kwota podlegająca odliczeniu w zależności od momentu dokonania darowizny czy ograniczona lista podmiotów, na które może być przekazana, powoduje, że tylko co trzeci Polak ocenia wprowadzone rozwiązania w tym zakresie pozytywnie – mówi Grzegorz Grochowina, deputy director i szef Zespołu Zarządzania Wiedzą w Dziale Doradztwa Podatkowego w KPMG w Polsce.