IP Box jest ulgą podatkową polegającą na opodatkowaniu preferencyjną, 5-proc. stawką PIT lub CIT dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Ulga obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. Problem jednak w tym, że z korzystnego rozliczenia coraz trudniej skorzystać. Doświadczenia doradców podatkowych prowadzą do wniosku, że w ostatnim czasie organy podatkowe utrudniają ubieganie się o interpretacje indywidualne potwierdzające prawo do korzystania z IP Box przez programistów. Utrudnienia te polegają na zadawaniu dużej liczby pytań o uzupełnienie przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego).

 

16 pytań głównych i 23 dodatkowe

Najnowszym przykładem jest interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z 6 kwietnia br. nr 0115-KDIT3.4011.757.2020.3.JG). Przed jej wydaniem i potwierdzeniem prawa do niższej stawki podatku, organ podatkowy zadał wnioskodawcy aż 39 dodatkowych pytań (16 pytań „głównych” i 23 pytania „pomocnicze”).

- Już sama konieczność udzielenia w krótkim czasie odpowiedzi na tak dużą liczbę pytań może stanowić przeszkodę w procesie ubiegania się o interpretację. Istotnym problemem nie jest jednak liczba zadawanych pytań, ale ich treść. Dyrektor KIS deklaruje, że celem dodatkowych pytań jest uzupełnienie zaprezentowanego we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Rzeczywistym celem wielu z tych pytań jest jednak przerzucenie na wnioskodawcę ciężaru rozstrzygnięcia kluczowych problemów prawno-podatkowych, od których uzależnione jest prawo do stosowania preferencyjnej stawki 5 proc. – zaznacza Piotr Prokocki, doradca podatkowy i radca prawny w VISTRA Poland.

Zobacz procedurę w LEX: Innovation Box - preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej >

Okazuje się, że w ramach uzupełnienia opisu stanu faktycznego wnioskodawcy muszą m.in. odpowiedzieć na pytanie, czy wytwarzane przez nich programy komputerowe stanowią kwalifikowane prawa własności intelektualnej, o których mowa w art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Muszą również rozstrzygnąć, czy prowadzone przez nich prace stanowią „prace rozwojowe” w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce albo „działalność badawczo-rozwojową” w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy o PIT.

Zdaniem Piotra Prokockiego, odpowiedzi na tak postawione pytania nie powinny trafić do opisu „uzupełnionego” stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego).

Sprawdź w LEX: Jak rozliczać ulgę IP Box? >

 

- Udzielając odpowiedzi na takie pytania wnioskodawca niejako „zwalnia” dyrektora KIS z konieczności oceny kluczowych problemów prawno-podatkowych i przejmuje na siebie ryzyko ich nieprawidłowej oceny. Na podstawie „uzupełnionego” w taki sposób opis stanu faktycznego dyrektor KIS - z dużym prawdopodobieństwem - wyda wnioskodawcy pozytywną interpretację indywidualną. Jej moc ochronna będzie jednak znikoma – tłumaczy Piotr Prokocki.

Zobacz również:
Podmioty powiązane mają problem z odzyskaniem podatku >>
Skarbówka podpowiada sposób na zwolnienie z CIT spółek jawnych >>

 

Duże ryzyko odrzucenia wniosku

Jeżeli jednak nie udzielimy pełnych odpowiedzi na dodatkowe pytania, narażamy się na uznanie naszego wniosku za wniosek niespełniający wymogów określonych w art. 14b par. 3 ordynacji podatkowej. W takiej sytuacji dyrektor KIS może wydać postanowienie pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia. Na to postanowienie możemy złożyć zażalenie, jednak w przypadku utrzymania zaskarżonego postanowienia, konieczne będzie złożenie skargi do sądu administracyjnego.

Zobacz procedurę w LEX: Wystąpienie o indywidualną interpretację podatkową >

- To znacząco wydłuży cały proces ubiegania się o interpretację. Pomimo tych trudności, taka strategia jest jedyną drogą do skutecznego zabezpieczenia interesów programisty. Uzyskanie interpretacji indywidualnej, w której ocena kluczowych kwestii prawno-podatkowych została zawarta w samym opisie stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), nie ma większego sensu. Równie dobrze można w takiej sytuacji stosować IP Box bez interpretacji indywidualnej – twierdzi Piotr Prokocki.

 


 

IP Box pułapką dla programistów

Na problem zwracają również uwagę Jagoda Trela, partner zarządzający i dr Tomasz Kocowski, partner associate w kancelarii ID Advisory. Ich zdaniem, IP Box wśród programistów cieszy się dużą popularnością z powodu nieustannego postępu technicznego i pojawianiem się zaawansowanych narzędzi informatycznych. Uzyskanie pozytywnej interpretacji indywidualnej w tym temacie wymaga jednak coraz więcej wysiłku.

Zobacz procedurę w LEX: Interpretacja indywidualna a postępowanie podatkowe >

- Liczne pytania doprecyzowujące organów wiążą się z koniecznością udzielenia bezpośredniej, szczegółowej odpowiedzi. W innym wypadku, z dużym prawdopodobieństwem otrzymać można interpretację negatywną i tym samym stracić szanse na skorzystanie z IP BOX. Chcąc uniknąć takiej sytuacji, przed sporządzeniem wniosku o interpretację indywidualną, powinna zostać przeprowadzona precyzyjna analiza działalności programisty (stanu faktycznego), która pozwoli doświadczonemu ekspertowi stwierdzić, czy w danej sytuacji rzeczywiście istnieje szansa na uzyskanie interpretacji indywidualnej, która pozwala bezpiecznie skorzystać z ulgi – wskazuje Jagoda Trela.

Sprawdź w LEX: Czy składki zdrowotne mają wpływ na podatek IP BOX? >

Dr Tomasz Kocowski wskazuje dodatkowo, że głównym założeniem mocy ochronnej interpretacji podatkowych jest potwierdzenie, że podatnik postępuje w sposób prawidłowy i jest chroniony przed odmiennym podejściem organu skarbowego. Podatnik może liczyć również na zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku, nienaliczania odsetek za zwłokę, bądź braku odpowiedzialności za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.

Sprawdź w LEX: Czy wspólnicy informatycznej spółki cywilnej mogą korzystać z ulgi IP BOX? >

 

Fiskus podważa wydane interpretacje

Zdaniem Jagody Treli, niestety da się zauważyć próby podważania mocy ochronnej interpretacji przez fiskusa. Jednym z argumentów w takich przypadkach jest nieprawidłowy opis sytuacji podatnika we wniosku. Programista składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej zobowiązany jest więc do rzetelnego opisu zdarzenia i wystosowania własnego stanowiska w tej sprawie.

- Programiści chcący zniwelować niepewności związane ze skorzystaniem z ulgi IP Box, a także zabezpieczyć się przed ewentualnymi problemami, które mogą się pojawić w trakcie starań o pozytywną interpretację indywidualną powinni szczegółowo zbadać stan faktyczny, zebrać wszystkie potrzebne dokumenty oraz zabezpieczyć się uzyskaniem interpretacji indywidualnej, która pozwoli bezpiecznie skorzystać z ulgi – zauważa dr Tomasz Kocowski.

Zobacz procedurę w LEX: Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego >

Kluczowe jest sporządzenie wniosku w sposób, który odwzoruje stan faktyczny i zabezpieczy danego podatnika przed potencjalnym uchyleniem interpretacji podatkowej. Tak przygotowane podejście do skorzystania z IP Box i indywidualna ocena każdego przypadku pozwoli uzyskać oczekiwaną ochronę i w bezpieczny sposób skorzystać z niższego opodatkowania. Trzeba mieć jednak świadomość, że nie każdy programista będzie mógł skorzystać z ulgi. Zwłaszcza, że jak się okazuje, ryzyko jest duże.

W bazie MF jest obecnie kilkaset interpretacji indywidualnych dotyczących IP Box, które zostały wydane dla programistów. Piotr Prokocki twierdzi jednak, że ich znaczna część nie ma praktycznie żadnej mocy ochronnej, z uwagi na rozstrzygnięcie kluczowych problemów prawno-podatkowych przez samego wnioskodawcę, w opisie stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Pozostaje mieć nadzieję, że programiści, którym wydano te interpretacje, są tego świadomi.