Sygnatariusze apelu podkreślają, że są zaniepokojeni pojawiającymi się w przestrzeni publicznej doniesieniami o planowanych reformach fiskalnych, a także niektórymi propozycjami modyfikacji klina podatkowego. Apelują  do rządu o rozważną zmianę modelu opodatkowania wynagrodzeń. - Jest to sprawa kluczowa z punktu widzenia zarówno konkurencyjności naszej gospodarki, jak i poziomu życia Polaków. Imponujący wzrost gospodarczy notowany w ciągu ostatnich kilku lat przed pandemią, to rezultat polskiej przedsiębiorczości i skutecznego wykorzystywania przewag konkurencyjnych. Pozbawianie się jednej z nich i jednocześnie narażanie na zniknięcie z rynku pracy tak bardzo pożądanych specjalistów, może doprowadzić do znacznego zmniejszenia tempa rozwoju - stwierdzają.

Zdaniem organizacji podpisanych pod apelem, opodatkowanie najniższych wynagrodzeń w Polsce jest skandalicznie dotkliwe. Wysokie obciążenie niższych wynagrodzeń powoduje wzrost szarej strefy w postaci zatrudnienia nierejestrowanego, bądź płatności części wynagrodzenia w sposób nieopodatkowany, gotówką. Analogicznie, zbyt wysoki klin w odniesieniu do lepiej zarabiających (32 proc. stawki PIT) wypycha klasę średnią do zatrudnienia w formule B2B, w ramach której może korzystać z liniowej stawki 19 proc. PIT i preferencyjnego modelu oskładkowania.

Postrzeganie systemu opodatkowania wynagrodzeń w Polsce przez pryzmat jego formalnej degresywności jest zatem siłą rzeczy zniekształcone. Ignoruje fakt, że w obu grupach (zarówno tych zarabiających lepiej, jak i tych nisko uposażonych) występuje ten sam problem – obciążenia w wysokości nieakceptowalnej społecznie. Analogicznie, obie grupy – w obliczu  tego problemu – stosują swego rodzaju optymalizację: jedni przez zatrudnienie nierejestrowane i wypłaty „pod stołem”, drudzy przez działalności gospodarcze zakładane na potrzeby współpracy z jednym podmiotem.

Czytaj również: W Senacie o sprawiedliwym opodatkowaniu dochodów>>

Klin podatkowy w Polsce niższy niż w innych krajach UE

Jak twierdzą organizacje, nie ulega również wątpliwości, że mimo powyższych zastrzeżeń, klin podatkowy w Polsce jest generalnie niższy, niż w części państw Zachodniej Europy. Fakt ten należy postrzegać jednak jako przewagę konkurencyjną Polski, która pozwalała nam rozwijać się w tempie kilku procent rocznie, podczas gdy zamożniejsze państwa, do których pozycji aspirujemy, muszą zadowalać się wzrostem zupełnie marginalnym. Samodzielne pozbawienie się tak ważnego atutu w okresie, w którym zmuszeni będziemy do odbudowywania gospodarki po kryzysie związanym z epidemią COVID-19 byłoby całkowicie nieracjonalne i naraziłoby Polskę na ryzyko utkwienia w gospodarczej średniej lidze.

- Uważamy, że polska gospodarka potrzebuje efektywnego systemu podatkowego, opartego na niskim obciążeniu wynagrodzeń. Reforma w tym zakresie jest konieczna – nie powinna ona jednak prowadzić do wyzbycia się cennej przewagi konkurencyjnej i nadmiernego dociążenia którejkolwiek grupy społecznej. Apelujemy zatem o podjęcie kompleksowej i uczciwej, nieopartej na populistycznych hasłach, debaty o polskim systemie podatkowym – twierdzą organizacje podpisane pod apelem.

 

Sygnatariusze apelu:

Reprezentatywne organizacje pracodawców:

 • Business Centre Club
 • Federacja Przedsiębiorców Polskich
 • Konfederacja Lewiatan
 • Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
 • Związek Rzemiosła Polskiego

Think tanki:

 • Forum Obywatelskiego Rozwoju
 • Instytut Jagielloński 
 • Warsaw Enterprise Institute
 • WISE Europa

Organizacje branżowe pracodawców:

 • Krajowa Izba Targowa
 • Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców
 • Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców
 • Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej
 • Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego
 • Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych
 • Stowarzyszenie Producentów Cementu
 • Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektronicznego – Cyfrowa Polska
 • Związek Polski Przemysł Futrzarski
 • Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami
 • Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce – Browary Polskie

Organizacje lokalne pracodawców:

 • Dolnośląski Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
 • Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego
 • Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa
 • Łódzka Federacja Kupiecka
 • Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
 • Stowarzyszenie Przedsiębiorców Rzgowa
 • Warszawska Izba Gospodarcza
 • Zachodniopomorski Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
 • Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Lubelskie
 • Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Łódź
 • Związek Przedsiębiorców i Pracodawców „Małopolska”
 • Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Podlasie
 • Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Śląsk