W Dzienniku Ustaw zostało już opublikowane rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 6 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego.

Czytaj w LEX: Indywidualne mikrorachunki podatkowe >

Z dokumentu wynika, że lista płatności, które trzeba wpłacać na indywidualny numer konta podatnika (mikrorachunek) została rozszerzona i obejmuje (oprócz dotychczasowych płatności CIT, PIT, VAT) również:

  • daninę solidarnościową,
  • opłatę od napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml,
  • opłatę od środków spożywczych,
  • opłatę wnoszona przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych,
  • podatek od sprzedaży detalicznej.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli 15 kwietnia 2021 r.

Zobacz również: Wpłata podatków od stycznia tylko na indywidualne konto >>

Mikrorachunki podatkowe można weryfikować - nawet z telefonu >>