Więcej czasu na zatwierdzenie sprawozdania finansowego będą miały jednostki, których wspólnikami są osoby fizyczne, w których

  • liczba członków organów zarządzających przewyższa ograniczenia w zakresie zgromadzeń, spotkań i zebrań, określone w przepisach wydanych na podstawie regulacji o zapobieganiu  oraz  zwalczaniu zakażeń i  chorób zakaźnych u ludzi oraz
  • brak jest możliwości podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Jednostki te będą musiały zatwierdzić sprawozdania w ciągu sześciu tygodni od dnia odwołania stanu epidemii  albo ogłoszonego bezpośrednio po nim stanu zagrożenia epidemicznego.

Więcej czasu zyskają też spółdzielnie. Z projektu rozporządzania wynika, że będą one musiały zatwierdzić sprawozdanie finansowe do dnia odbycia walnego zgromadzenia.

Projekt rozporządzenia znajduje się na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Zobacz również: Fiskus ściga firmy, które nie wpłacają na czas zaliczek na PIT >>