Jak wyjaśnia MF, sporządzenie sprawozdania finansowego oznacza utworzenie go w formacie XML w odpowiedniej strukturze. Powinno być ono podpisane przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg oraz kierownika jednostki. W przypadku zarządu wieloosobowego sprawozdanie podpisują wszyscy członkowie organu zarządzającego. Przesłanie sprawozdania następuje po jego zatwierdzeniu. Ministerstwo Finansów udostępniło bezpłatną aplikację e-Sprawozdania Finansowe dostępną pod adresem https://www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/aplikacja/, za pomocą której można złożyć sprawozdanie.

Na stronie Podatki.gov.pl pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/pytania-i-odpowiedzi/ znajdują się również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące sprawozdań finansowych.

Do końca lipca 2020 r. sprawozdanie trzeba wysłać do szefa KAS. Obowiązek ten dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W ciągu 15 dni kalendarzowych od daty zatwierdzenia sprawozdania, musi ono trafić do KRS. Sprawozdanie do KRS muszą przekazać jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS.

Podatnicy CIT niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS mają natomiast 10 dni kalendarzowych od daty zatwierdzenia sprawozdania na jego przekazanie do szefa KAS.

Zobacz również:
Polski system podatkowy jest nieprzyjazny i zbyt skomplikowany >>
Polski fiskalizm utrudnia życie podatnikom >>