Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpił przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu ze stawką 5, 8 i 23 proc. I choć od 1 lutego 2019 r. zawiesił działalność, to wciąż otrzymuje faktury za wynajem lokalu i podtrzymywanie łącza energii elektrycznej oraz ‒ jednorazowo ‒ roczną fakturę za opłatę programu komputerowego do wysyłania deklaracji VAT-7 i plików JPK. Chciał więc wiedzieć, czy ma prawo składać deklaracje VAT w przypadku, gdy otrzymywane faktury wiążą się tylko i wyłącznie z utrzymywaniem źródła przychodu.

Czytaj w LEX: Zawieszenie działalności gospodarczej a VAT >

 

Deklaracja w okresie zawieszenia

Jego zdaniem, ustawodawca nie zabrania składania deklaracji VAT-7 w trakcie zawieszonej działalności. Zgodnie bowiem z art. 99 ust. 7a ustawy „podatnicy nie mają obowiązku składania deklaracji”, ale mogą odliczać VAT od faktur, które ‒ tak jak w jego przypadku ‒ służą tylko i wyłącznie utrzymaniu źródła przychodu (umowy za lokal i dostawę energii zostały zawarte w 2008 r.).

Czytaj w LEX: Zawieszenie działalności gospodarczej w PIT >

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko podatnika za prawidłowe. Wskazał przy tym na art. 99 ust. 7a ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej podatnicy nie mają obowiązku składania deklaracji, o których mowa w ust. 1 i 2, za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy.

Zobacz również:
Firmy nie muszą prowadzić prywatnych kontroli >>

Przed firmami kolejne obowiązki dotyczące raportowania >>
 

Zawieszenie działalności to nie zaprzestanie

Jak podkreślił organ interpretacyjny, zawieszenie działalności gospodarczej samo w sobie nie stanowi zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej przez podatnika. Podatnik, który zawiesza prowadzenie działalności gospodarczej na pewien czas, nadal pozostaje podatnikiem, z tym że w okresie zawieszenia wykonywania działalności przedsiębiorca nie prowadzi aktywnej działalności. Zgłoszenie zawieszenia działalności gospodarczej nie oznacza zatem ustania bytu przedsiębiorcy, a jedynie przerwę w wykonywaniu działalności gospodarczej. Zatem, przedsiębiorca w okresie zawieszenia działalności gospodarczej ma m.in. prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.

Sprawdź w LEX:

Czy z ulgi na złe długi można skorzystać w przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej? >

Czy po zawieszeniu działalności przychody z najmu prywatnego trzeba wykazywać w deklaracji VAT? >

Przypomniał też, że odliczenie podatku naliczonego jest prawem podatnika nie obowiązkiem. Zatem podatnik może złożyć deklarację w okresie zawieszenia działalności i wykazać w niej kwotę podatku naliczonego do odliczenia.

Interpretacja z 23 sierpnia 2019 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.392.2018.2.WN