Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów odznakę otrzymują osoby, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju finansów publicznych. Wyróżnione osoby oprócz wzorowego wykonywania swoich obowiązków i długoletniej pracy, angażowały się m.in. we wdrażanie nowych rozwiązań ekonomiczno-finansowych czy usprawniających organizację pracy, a także w działalność naukową i dydaktyczną.

- Cieszę się, że mogę dzisiaj być z Państwem w tak szczególnym dniu, również osobiście dla mnie. Dziś mijają dwa lata od powołania mnie na urząd ministra finansów w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego. Przez ten czas poznałem wielu fachowców, którzy zajmują się finansami publicznymi. To dzięki Państwa codziennemu zaangażowaniu, oddaniu, wzorowej postawie osiągamy tak wiele i rozwijamy się. Bardzo za to dziękuję i bardzo to doceniam – mówił minister finansów Tadeusz Kościński.

Odznaki honorowe otrzymały osoby z Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), specjaliści z zakresu legislacji podatkowej, budżetu, urzędów skarbowych, samorządowcy oraz osoby wskazane przez wojewodów.

Zobacz również: Podatnicy chętnie rezerwują terminy wizyt w urzędach skarbowych >>

- Naszą siłą są pracownicy i funkcjonariusze wszystkich szczebli, oddani idei dążenia do realizacji wspólnego celu. Cieszę się, że wśród wyróżnionych są pracownicy i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. To dzięki wspólnym działaniom zrealizowaliśmy ważne dla całego resortu projekty. Tylko jako zespół, który ma wspólne cele i determinację do ich realizacji, KAS może stać się awangardą w zakresie rozwiązań w administracji rządowej – zaznaczyła z kolei szefowa KAS Magdalena Rzeczkowska.

 

Osoby zasłużone dla finansów publicznych

Minister zdecydował o przyznaniu odznak „Za Zasługi dla Finansów Publicznych Rzeczypospolitej Polskiej” następującym osobom:

 • Barbara Bętkowska-Cela,
 • Edward Wojciech Komorowski,
 • Artur Gostomski,
 • Elżbieta Banaszewska-Małkowska,
 • Piotr Michał Jurczuk,
 • Krzysztof Węckowski,
 • Katarzyna Barbara Jankowska,
 • Teresa Maria Brach,
 • Jadwiga Kapciak,
 • Dariusz Zbigniew Zujko,
 • Lucyna Demkiewicz-Piejko,
 • Sylwia Ewa Staniszewska,
 • Urszula Mańk-Kozakiewicz,
 • Alicja Maria Urban,
 • Zofia Barbara Janowska,
 • Roksana Mendelowska-Sitarska,
 • Dorota Zygierewicz,
 • Ewa Król,
 • Izabela Podsiadły-Gronow,
 • Robert Dziuba,
 • Mirosław Wojciechowski,
 • Iwona Molenda-Detyna,
 • Grzegorz Mazur,
 • Małgorzata Hasny-Łoń,
 • Grażyna Dobrzyńska,
 • Marek Kubik,
 • Krzysztof Niewiadomski,
 • Marzena Celina Dziedziak,
 • Beata Niemczyk,
 • Katarzyna Stańko-Kołudzka,
 • Mariusz Zbigniew Łukasik,
 • Dorota Świder,
 • Anna Micek-Czaplicka,
 • Tomasz Krzyszczuk,
 • Marta Alicja Dąbrowska,
 • Elżbieta Gołaszewska,
 • Izabela Gwiazdowicz,
 • Magdalena Anna Zieleń,
 • Aleksandra Barbara Pisarska.