Charakter wydarzenia jest wyjątkowy, bo w założeniu ma ono być płaszczyzną wymiany poglądów, jednoczącą wszystkich praktyków zajmujących się prawem podatkowym. Zmienność prawa podatkowego, skomplikowany charakter jego norm implikuje wzrost sporów podatkowych i ich profesjonalizację. Dlatego też wzajemne zrozumienie odmiennych poglądów z racji pełnionych – czasem odmiennych – funkcji społecznych jest niebywale istotne w celu dochodzenia do optymalnych rozstrzygnięć.

 

Najważniejsze tematy konferencji

Stąd też sędziowie administracyjni, sędziowie powszechni, pracownicy naukowcy, urzędnicy skarbowi, doradcy podatkowi, radcowie prawni i adwokaci zdecydowali, że raz do roku będą dyskutować o podatkach.

W tym roku zagadnieniami, które zostaną omówione w ramach dedykowanych paneli, będą:

  • STIR, czyli instrument mający przeciwdziałać wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych;
  • dylematy związane z wiążącą informacją stawkową;
  • ograniczenia procesowe w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w procesie podatkowym;
  • przedawnienie zobowiązania podatkowego w  kontekście problemów związanych z  postępowaniem karnym skarbowym;
  • opodatkowanie spółki komandytowej i spółki jawnej podatkiem dochodowym od osób prawnych;
  • retroaktywność wykładni prawa podatkowego, którą należy uznać za standard, oszustwo, zasadę bez wyjątków czy może nadmierne ryzyko.

Konferencję uświetnią też wykłady prof. dr. hab. Bogumiła Brzezińskiego, prof. dr. hab. Pawła Borszowskiego, sędziego NSA oraz dr. hab. Tomasza Schefflera.

 

Udział w konferencji

Konferencja jest bezpłatna i będzie zorganizowana w formule stacjonarnej (sala wykładowa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) z transmisją online. Patronami medialnymi konferencji są m.in.: „Przegląd Podatkowy”, Prawo.pl, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się tutaj: https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/i-wroclawskie-forum-podatkowe/

dr Dagmara Dominik-Ogińska, wiceprezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Tekst pochodzi z Przeglądu Podatkowego nr 11/2021